آخرین خبر

 • • دستور رهبر انقلاب برای اصلاح متن خوشامدگویی مهمانداران هواپیما
 • دوشنبه 10 فروردینماه 94

  هنگامی که مهماندار هواپیمای مسافربری پرواز عادی تهران مشهد در خوشامدگویی ابتدایی به مسافران به سبک معمول برای شادی روح امام و شهدا دعا و سلامتی رهبر انقلاب را آرزو کرد
  به گزارش مشرق، هنگامی که مهماندار هواپیمای مسافربری پرواز عادی تهران مشهد در خوشامدگویی ابتدایی به مسافران به سبک معمول برای شادی روح امام و شهدا دعا و سلامتی رهبر انقلاب را آرزو کرد، رهبر انقلاب نیز که مسافر این پرواز بودند با شنیدن این خوشامدگویی از بخش آرزوی سلامتی برای رهبر انقلاب ناراحت شدند و دستور حذف سریع این بخش از متن خوشامدگویی مهمانداران توسط مسوولان مربوط را صادر کردند.

  *روزنامه خراسان

آخرین کتاب

 • • چند نکته در باره نقد تأویلگرا نوشته : محمدرضاسرشار (رضارهگذر)
 • طاهرخانی تاریخ: دوشنبه چهارم اسفند 1393 /وبلاگ یک نقد
  منبع :روز نگاشت هایی در باره ادبیات پس از انقلاب اسلامی (بیست و پنچ نوشتار در باره هنرو ادبیات داستانی ،محمد رضا سرشار (رضا رهگذر)،تهران ، مرکزاسناد انقلاب اسلامی ، 1392،چاپ اول ، 420صفحه.

  سلسله نقدهای جدیدی که اساس خود را بر برداشت ویژه هر منتقد از اثردر هر دوره یا شرایط خاص ، یابر عنصر زبان و کشف رموز پنهان در آن گذاشته اند ، از این نظر که توجه نویسندگان و منتقدان را بیش از پیش و به شکلی علمی تر ا زگذشته به عناصری همچون زبان جلب میکنند ، قابل توجه و مثبت اند ؛ و در شکل تلطیف یافته خود، می توانند برای ادبیات برکاتی به همراه بیاورند . اما به همان شرط که مثلا، زبان راهمه چیز یک اثر ادبی ، و تحقیقات زبانشناسانه راهمه وظیفه نقد ادبی تلقی نکنند . چه ، در غیر این صورت ، مثل بعضی از مکاتب ادبی پیشین ، باتاکید مبالغه آمیز بر یک عنصر - هر چندمهم - و خلاصه کردن همه وظیفه ادبیات در پرداختن به آن ، آثار ادبی را از جنبه های زیبایی شناسانه و روح وهدفِ واقعی ِ آنها دور می کنند، و ادبیات را تا سطح یک مقوله شبه علمی - که به احتمال زیاد ، تا چند سال دیگر ، مبنای آن توسط یک نظریه متفاوت نقض خواهد شد- پایین می آورند . وقتی هم که این تب و تاب های اولیه فرو بنشیند ، هر یک از این مکاتب ، اگر واقعا اصیل باشند ، می توانند به عنوان تنها یک مکتب باهواداران خاص خود، باشیوه ای از نگاه ، که دریچه ای تازه را به روی بعضی عناصر ادبی گشوده ، و توجه منتقدان واهالی ادبیات را عمیق تر و بیشتر - و چه بسا متفاوت تر - نسبت به آن خاص جلب کرده اند ، در تاریخ ادبیات بمانند و ثبت شوند . اما اینکه به عنوان یک مکتب ادبی مسلط و فراگیر، دوام بیاورند ؛ قطعا نه! نکته ای که هر نویسنده ، منتقد یا دوستدار ادبیات ، همیشه در برخورد با یک اثر به خودگوشزد می کند باید این باشد که اصولا در طول تاریخ ادبیات ، تا همین امر وز ، عامل یا عوامل طبیعی ، واقعی و عام، که خواننده را به سوی آثار ادبی جلب و جذب کرده - بدون تحملیها و غلط و بد آمووزیهای رایح توسط منتقدان و نظریه پردازان ادبی افراطی و تفریطی و منحرف - چه بوده است ؟ آن گاه ، گمان می رود به راحتی تکلیف خود رابا بسیاری از این نظریه های مبالغه آمیز ِ انحرافی ، روشن کند . به بیان دیگر ، مشکل اصلی که باعث می شود کسانی ، در برخورد با این قبیل مکاتب ، گاهی دچار سردرگمی شوند، اغلب ، چیزی جز همن نداشتن تعریفی مشخص از ادبیات و وظایف آن ، یا فراموش کردن این تعریف نیست . اما حتی درصورت پذیرش بی چون وچرای این مکاتب ، باید جند نکته را در این ارتباط،مد نظر داشت : اول انکه ،نقدهای تأویلی و همخانواده آن، عمدتا در مورد آثاری که در آنها آفرینش کاملا اصیل و ناخودآگاه صوورت می گیرد ،می تواند مفید باشد. حال آنکه اغلب آثار نویسندگان، پس از نگارش اولیه ، چه از نظر ساخت و پرداخت و چه زبان ، بارها و بارها بازنگری ، اصلاح و بازنویسی می شوند . ضمن آنکه اغلب این آثار ، از ابتدا هم آگاهانه و با حضورِ ذهنِ کامل نویسنده به رشته تحریر در می آیند . یعنی از آن جنبه های ناخودآگاهانه ، یا بسیار کم در آنها وجود دارد، یااگر هم وجود دارد ، در ضمن بازنویسی و حک و اصلاح های مکرر ، این جنبه آنها ، به حداقل می رسد . بنابر این،بحث «متن بسته تأویل پذیر » در مورد این آثا، تقریبا اصلامصداق ندارد . اما از اینکه بگذریم ، اصل اینکه یک متن ادبی را تاحد متون رازآمیز و هزار لایه مذهبی بالا ببریم ، وبرای آن ،تأویلهای مختلف قایل شویم هم ، از آن انحرافهای فوق العده مبالغه آمیز و سوء استفاده گرانه است . ابهام در هنر ، لزوما نشانه عمق نیست . بلکه اغلب ، دال بر نارسایی ِ بیان و لکنت در ذهن و زبان ، وناتوانی هنرمند در انتقال مفاهیم ذهنی و احساسهای خود به مخاطبان اثرش است . به همین سبب ، این گونه نقدها، گاه خود می تواند تبدیل به نوعی پبرایه بستن بر اثر ، از سوی به اصطلاح منتقدان ،و ابزار ی برای تحمیل منویات و اغراض درونی آنان برآن گردد؛ که باعث انحراف ذهن مخاطبان ، از درونمایه های واقعی ِ موردنظر نویسنده می شود .

  کتاب روزنگاشت هایی در باره ادبیات داستانی پس از انقلاب شامل بیست و پنج نوشتار در باره هنر و ادبیات داستانی است . زیبایی و هنر از نگاه دین ، روشنفکر و مسئولان ، آیاهنرمند ان روشنفکرند ، تفاوتهای داستان و نمایش ، کدام درست است ، رابطه ادبیات و جنگ ، در طول تاریخ ، نگاه داستان نویسان ما به جنگ تحمیلی ، چرا کمتر داستان بلند و رمانی از جنگ داریم ، گوشه ای از سیر آموزش داستان نویسی پس از انقلاب ، گذری بر ادبیات داستانی انقلاب ، ادبیات داستانی در دوران صدرات عطاالله مهاجرانی ، دلایل پیچیده و دشوار فهم نمایی برخی آثار ادبی ، مدگرایی در هنر و ادبیات ، نوآوری از چه کسان ، اثر جهانی ، چگونه اثری است ، جند نکته در باره نقد تأویلگرا ، آیا کافکا صهیونیست بود،یادداشتی بر بورخس ، جلال آل احمد، از زوایه دیگر ، درباره سیمین دانشور ، سیر اندیشه نادر ابراهیمی از آغاز تا سال 1367، چشم انداز هنر و ادبیات انقلاب اسلامی از نگاه رهبر ، باید هاونبایدها ی نشر از نگاه رهبر، عنوان مقالاتی است که محمد رضا سرشار در این کتاب تالیف کرده است .

  نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب چنین آورده است : بسیاری از فضلا توصیه می کنند برای شناخت یک ملت خواندن داستان های آنها از مطالعه و بررسی تاریخ و سرگذشت شان ضروری تر است ، لذا می توان گفت ادبیات ملل آینه تمام نمای احساسات وادراکات آنان و انعکاس دهنده حالات و روحیات جمعی شان می باشد .


کتابشناسی نقدها و پژوهشهای در باره ادبیات کودکان و نوجوانان

آقایاری، خسرو(۱۳۷۵). آشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان و معیارهای نقد و بررسی کتاب. تهران: سرآمد کاوش، ۱۱۲ص
اسکارپیت، دنیز (۱۳۷۱). ادبیات کودکان و نوجوانان در اروپا: چشم انداز تاریخی. ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم. مشهد: جهان اندیشه کودکان، ۲۰۷ص
امانی، غفور، آذرنوید، فریده (۱۳۸۳). ادبیات کودکان و نوجوانان. اردبیل: نیما کتیبه، ۶۱ص
ایمن، آهی؛ خمارلو، توران؛ دولت¬آبادی، مهدخت (۱۳۵۲). گذری در ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران، شورای کتاب کودک، ۱۷۴ص
پلووسکی، آن (۱۳۶۳). بررسی ادبیات کودکان در کشورهای در حال رشد. ترجمه علی شکویی. تهران: ناظم، ۱۸۸ص
پولادی، کمال (۱۳۸۴). بنیادهای ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳۱۲ص.
جعفرقلیان، طاهره (۱۳۷۷). ادبیات کودکان (رشته علوم تربیتی). تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۰۸ص.
حکیمی، محمود (بی¬تا). سخنی در باره ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۵۵ص.
حکیمی، محمود؛ کاموس، مهدی(۱۳۸۳). مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: آرون، ۳ج.
حجازی، بنفشه (۱۳۷۴). ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه¬ها. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، ۲۷۲ص.
رحمانی خیاوی، صمد (۱۳۸۳). ادبیات کودکان (ساختار شعر و قصه). تبریز: هماذر، ۲۳۱ص
رهگذر، رضا (۱۳۶۸). نگاهی به ادبیات کودکان قبل و بعد از انقلاب. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۲ج.
سامانیان، مصیب (۱۳۸۱). نگاهی به ادبیات کودکان و نوجوانان. مشهد: پژوهش توس، ۱۴۰ص.
سرامی، قدمعلی (۱۳۸۰). پنج مقاله در باره ادبیات کودک. تهران: ترفند، ۱۲۷ص.
سهراب (مافی)، معصومه (۱۳۷۲). ۱۷ مقاله در باره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک، ۲۴۳ص.
۳۹ (سی و نه) مقاله در ادبیات کودکان ( ۱۳۶۳). تهران: شورای کتاب کودک،
شعاری¬نژاد، علی¬اکبر (۱۳۷۸). ادبیات کودکان. تهران: اطلاعات، ۲۱۶ص
صادقی، فرخ (۱۳۵۱). دو بررسی و گذری در چند و چون ادبیات کودک. تهران: رز، ۸۶ص.
علوی، سهیلا (۱۳۸۲). تاملی دیگر در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: یادواره کتاب، ۱۹۱ص.
علی¬پور، منوچهر (۱۳۷۹). آشنایی با ادبیات کودکان. تهران: تیرگان، ۱۳۷۹، ۱۳۵ص.
غفاری، سعید (۱۳۸۱). گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان: به همراه کتابشناسی کتابهای مناسب. تهران: دبیزش، ۱۲۸ص.
قرشی، محمدحسین (۱۳۸۳). مجموعه مقالات همایش ادبیات کودکان و نوجوانان. بیرجند: گلرو، ۳۱۶ص.
قزل ایاغ، ثریا (۱۳۸۳). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه¬ای برای کودکان و نوجوانان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۴۰۸ص.
متولی، مجتبی (۱۳۶۱). نگرشی بر جنبه¬هایی از ادبیات کودکان و نوجوانان سال ۱۳۵۹/ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
محمدی، محمد؛ قایینی، زهره (۱۳۸۰) تاریخ ادبیات کودکان ایران. تهیه شده در بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران. تهران: چیستا، ۲ج.
محمدی، محمد (۱۳۷۸). روش¬شناسی نقد ادبیات کودکان. تهران: سروش، ۳۵۵ص.
محمدی، محمد (۱۳۷۸). فانتزی در ادبیات کودکان. تهران: روزگار، ۴۸۰ص.
ناظمی، یحیی (۱۳۸۵). ادبیات کودکان: رویکردی بر قصه¬گویی و نمایش خلاق. تهران: نشر چاپار، ۱۵۴ص.
نکاتی در باره ادبیات کودکان (۱۳۵۶). تهران: شورای کتاب کودک، ۵۱ص.
نورتون دانا؛ نورتون، ساندرا (۱۳۸۲). شناخت ادبیات کودکان: گونه¬ها و کاربردها از روزن چشم کودک. ترحمه منصوره راعی. ..(ودیگران). تهران: قلمرو، ۲ج
هاشمی نسب، صدیقه (۱۳۷۱). کودکان و ادبیات رسمی ایران: بررسی جنبه¬های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان. تهران: سروش، ۳۵۱ص.
هانت، پیتر (۱۳۸۲). مقدمه¬ای بر ادبیات کودکان. ترجمه بهاره خشی، مریم طاهریان و علیرضا ابراهیم آبادی. تهران: آرون، ۳۶۸ص.
گلرخی،شایسته ( ۱۳۵۵)، پایان نامه بررسی داستان های مناسب بوستان سعدی برای کودکان و نوجوانان، برگرفته از پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » زمستان ۱۳۸۰ - شماره ۲۷
ایمانی، فاطمه ( ۱۳۹۰). ویژگیهاو محورهای سازنده ی ادبیــــــــــــّات کودک. یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
مهدی پور عمرانی،روح الله( ۱۳۸۲)، جست و جوی ادبیات کودک و نوجوان در گلستان سعدی، کتاب ماه کودک و نوجوان، مرداد ۱۳۸۲، شماره ۷۰
از این باغ شرقی؛ نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان؛ پروین سلاجقه؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ چاپ اول؛ تهران؛ ۱۳۸۵
اسکارپیت. دنیز. ۱۳۷۱/ ادبیات کودکان و نوجوانان در اروپا: چشم انداز تاریخی. ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم. مشهد: جهان اندیشه کودکان.
آقایاری. خسرو. ۱۳۷۵/ آشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان و معیارهای نقد و بررسی کتاب. تهران: سرآمد کاوش.
اکبرلو. منوچهر. ۱۳۸۴/ اقتباس ادبی برای سینمای کودک و نوجوان. تهران: بنیاد سینمای فارابی.
امانی. غفور.آذرنوید. فریده. ۱۳۸۳/ ادبیات کودکان و نوجوانان. اردبیل: نیما کتیبه.
ایمن. آهی.خمارلو. توران. دولت¬آبادی. مهدخت. ۱۳۵۲/ گذری در ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران:شورای کتاب کودک.
بتلهام.برونو.۱۳۸۴/کودکان به قصّه نیاز دارند(کاربرد افسانه و افسون).ترجمه کمال بهروز کیا. نشر افکار.
بختیاری دانشور. داوود. ۱۳۸۷/ پرواز سفید. تهران. نشر سوره مهر. چاپ یازدهم.
برومند. محمد. ۱۳۸۵/ پنج نمایشنامه برای کودک و نوجوان. تهران. نمایش: کانون تئاتر کودک و نوجوان.
بهداد.بهار.۱۳۸۶/ادبیات کودک: نگاهی به ادبیات کودکان فرانسه(مجموعه مقالات). تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.
پایور. جعفر. ودیگران.۱۳۷۰/ مقدمه ای بر بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: نشر روزگار.
پرو. شارل. ۱۳۸۲/ قصه های شیرین پریان. ترجمه علی سلامی. نشر دانش آموز.
پلووسکی. آن. ۱۳۶۳/ بررسی ادبیات کودکان در کشورهای در حال رشد. ترجمه علی شکویی.تهران: ناظم.
پولادی. کمال. ۱۳۸۴/ بنیادهای ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
پولادی. کمال. ۱۳۹۱/ مروری بر انواع ادبیات کودک و نوجوان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
پویان. مجید. ۱۳۹۱/ زیباشناسی ادبیات کودک و نوجوان. یزد: نشر شاهنده.
جزینی. محمد جواد. ۱۳۸۹/ آشنایی با داستان های کودک و نوجوان. تهران: نشر نیلوفرسپید.
جعفرقلیان. طاهره. ۱۳۷۷/ ادبیات کودکان (رشته علوم تربیتی). تهران: دانشگاه پیام نور.
جعفر نژاد. آتش. ۳۹/ ۱۳۶۳مقاله دربارۀ ادبیات کودکان. شورای کتاب.
جلالی. مریم. ۱۳۹۲/ شاخص های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: نشر طراوت.
جوانبخت. محمود. ۱۳۸۸/ فوتبال و جنگ. تهران. نشر سوره مهر. چاپ هفتم.
جولایی. ارغوان. ۱۳۸۳/ دختر نارنج و ترنج (قصه های ایرانی) انتشارات جویا. تهران.
جیمز.آلیسون.ودیگران.۱۳۸۳/جامعه شناسی دوران کودکی.ترجمه علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم آبادی.انتشارات ثالث.
حجازی. بنفشه. ۱۳۷۴/ ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه¬ها. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
حق شنو. فرخنده. ۱۳۹۲/ جستاری دیگر (۲): نقد برخی از رمان های برگزیده کودک و نوجوان. تهران: خانه کتاب.
حکیمی. محمود (بی¬تا). سخنی در باره ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
حکیمی. محمود. مهدی کاموس. ۱۳۸۳/ مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: آرون، ۳ج.
خسرو نژاد.مرتضی.۱۳۸۳/معصومیت و تجربه(درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک). نشر مرکز.
دالکی. فیروزه. ۱۳۹۰/ روانشناسی رشد کودک و نوجوان. تهران: خروش.
ذبیح نیا عمران. آسیه. ۱۳۹۲/ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران. اردکان: نشر آرتاکاوا.
ذبیح نیا عمران. آسیه. ۱۳۹۱/ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در جهان. یزد: نشر هومان.
ذبیح نیا عمران. آسیه. ۱۳۹۱/ شخصیت در ادبیات کودک و نوجوان. یزد: نشر هومان.
رحماندوست.مصطفی. ۱۳۶۹/ ادبیات کودکان و نوجوانان(ویژه تربیت معلم). چاپ و نشر ایران.
رحمانی خیاوی.صمد. ۱۳۸۳/ ادبیات کودکان (ساختار شعر و قصه). تبریز: هماذر.
رووف. علی. ۱۳۸۷/ راهنمای نقد کتاب کودک و نوجوان. تهران: نشر آئیژ.
رهگذر. رضا. ۱۳۹۲/ درباره ی ادبیات داستانی. تهران: کانون اندیشه جوان. جلد ۴/ چاپ اول.
رهگذر. رضا. ۱۳۶۷/ قلمرو ادبیات کودکان. تهران: نشر جوانه.
رهگذر، رضا.۱۳۶۸/ نگاهی به ادبیات کودکان قبل و بعد از انقلاب. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۲ج.
زایپس.جک دیوید.۱۳۸۰/هنر قصّه کویی خلّاق.ترجمه مینو پریشان. رشد.
ژنس.دمینیک.۱۳۷۹/رمان های کلیدی جهان. محمد مجلسی. نشر دنیای نو.
ژول ورن. ژان. ۱۳۷۱/ زندگی نامۀ ژول ورن. ترجمه علی اصغر بهرام بیگی. انتشارات آگاه.
سامانیان، مصیب. ۱۳۸۱/ نگاهی به ادبیات کودکان و نوجوانان. مشهد: پژوهش توس.
سرامی، قدمعلی. ۱۳۸۰/پنج مقاله در باره ادبیات کودک. تهران: ترفند.
سرشار. محمدرضا. ۱۳۸۰/ وضعیت ادبیات داستانی در دوران صدارت عطاالله مهاجرانی. تهران: کیهان.
سعیدی. سهراب. ۱۳۸۹/ دنیای ادبیات کودک و نوجوان. قم: دارالتفسیر.
سلاجقه.پروین.۱۳۸۵/از این باغ شرقی(نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان). کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
سهراب (مافی)، معصومه. ۱۳۷۲/ ۱۷ مقاله در باره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک.
(سی و نه) مقاله در ادبیات کودکان ۱۳۶۳/ تهران: شورای کتاب کودک.
شریفی.هدیه.۱۳۸۵/تأثیر ادبیات بر زبان کودک.تهران انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان.
شعاری نژاد. علی اکبر.۱۳۸۱/ادبیات کودکان.اطلاعات.چاپ بیستم.
صادقی، فرخ. ۱۳۵۱/ دو بررسی و گذری در چند و چون ادبیات کودک. تهران: رز.
علوی، سهیلا. ۱۳۸۲/ تاملی دیگر در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: یادواره کتاب.
علی¬پور، منوچهر. ۱۳۷۹/ آشنایی با ادبیات کودکان. تهران: تیرگان.
عمرانی. ابراهیم.۱۳۸۱/ لالایی های ایرانی.پیوند نو.
غفاری، سعید. ۱۳۸۱/ گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان: به همراه کتابشناسی کتابهای مناسب. تهران: دبیزش.
فضیلت. محمود. ۱۳۸۶/ زبان و ادبیات کودک و نوجوان. کرمانشاه: نشر طاق بستان.
فولادی تالاری.خیام.۱۳۷۷/عناصر داستان های علمی تخیلی.نشر نی.
قرشی، محمدحسین. ۱۳۸۳/ مجموعه مقالات همایش ادبیات کودکان و نوجوانان. بیرجند: گلرو.
قزل ایاغ، ثریا. ۱۳۸۳/ ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه¬ای برای کودکان و نوجوانان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۹۱/ ادبیات دینی کودک و نوجوان تا پایان پهلوی. تهران: نشر حوا.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۷۹/ اسدالله شعبانی. تهران: نشر روزگار.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۷۹/ افسانه شعبان نژاد. تهران: نشر روزگار.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۷۹/ بیوک ملکی. تهران: نشر روزگار.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۹۰/ تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان. تهران: نشر حوا.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۸۰/ جعفر ابراهیمی (شاهد). تهران: نشر روزگار.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۸۰/ داوود غفارزادگان. تهران: نشر روزگار.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۷۹/ شکوه قاسم نیا. تهران: نشر روزگار.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۸۲/ عروسک های خدا. شیراز: نشر داستان سرا.
کاشفی خوانساری.سید علی.۱۳۸۳/گزارش تحققیقی نقد ادبیات کودک و نوجوان در سال ۵۸تا۷۷/قم:کتاب طه.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۷۹/ محمدرضا سرشار(رضا رهگذر). تهران: نشر روزگار.
کاشفی خوانساری. سیدعلی. ۱۳۷۹/ مصطفی رحماندوست. تهران: نشر روزگار.
کاوه. ستار. ۱۳۸۰/ آیین تربیت کودک و نوجوان. تهران: خانه ادبیات.
کرمانی.علی رضا.۱۳۸۵/تولید کتابهای کودک و نوجوان در ایران:بررسی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثربرمیزان تولید کتابهای کودک و نوجوان در ایران(۷۹-۱۳۷۰).تهران:انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان.
کیمیایی پور. مجید. ۱۳۸۵/ ادبیات فولکوریک در تئاتر کودک و نوجوان. اصفهان: نشر نقش نگین.
متولی، مجتبی. ۱۳۶۱/ نگرشی بر جنبه¬هایی از ادبیات کودکان و نوجوانان سال ۱۳۵۹/ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محمد بیگی. ناهید. ۱۳۸۹/ رازکاوی ادبیات کودک و نوجوان. تهران: نشر ترفند، نشر سی برگ.
محمدی، محمد. ۱۳۷۸/ روش¬شناسی نقد ادبیات کودکان. تهران: سروش.
محمدی، محمد. ۱۳۷۸/ فانتزی در ادبیات کودکان. تهران: روزگار.
محمّدی.محمّدهادی.زهره قائینی.۱۳۸۰/تاریخ ادبیات ایران:ادبیات شفاهی دوران باستان:ج۱/نشر چیستا.
محمّدی.محمّدهادی.زهره قائینی.۱۳۸۰/تاریخ ادبیات ایران:ادبیات کودکان دوران مشروطه:ج۴/ نشر چیستا.
محمودی. سوفیا. ۱۳۹۲/ ادبستان: فرهنگ و ادب کودک و نوجوان. تهران: فرهنگ نشرنو،آسیم.
مهدی پورعمرانی. روح الله. ۱۳۷۹/ شاعران دیگر ( قیصر امین پور، افشین علاآ، ناصر کشاورز ). تهران: نشر روزگار.
میر صادقی. جمال. ۱۳۶۰/ قصه،داستان کوتاه،رمان. انتشارات آگاه. تهران.
ناظمی، یحیی. ۱۳۸۵/ ادبیات کودکان: رویکردی بر قصه¬گویی و نمایش خلاق. تهران: نشر چاپار.
نعمت اللهی. فرامرز. ۱۳۸۹/ ادبیات کودک و نوجوان ( شناسایی،ارزشیابی،ارزشگذاری)کتاب های درسی. تهران. نشر مدرسه.
نورتون دانا. نورتون. ساندرا. ۱۳۸۲/ شناخت ادبیات کودکان: گونه¬ها و کاربردها از روزن چشم کودک. ترجمه منصوره راعی. ..(ودیگران). تهران: قلمرو. ۲ج.
نورمحمدزاده توده. فرامرز. ۱۳۹۲/ تحلیل محتوایی شعر کودک و نوجوان در دهه هفتاد گروه سنی (د) و (ه). شیروان (خراسان شمالی ): نشر شیلان.
وایت. دیوید. ۱۳۸۹/ فلسفه برای کوچکترها. مترجم: تینا حمیدی. تهران: نشر قطره، نشر هنوز.
هاشمی نسب، صدیقه. ۱۳۷۱/ کودکان و ادبیات رسمی ایران: بررسی جنبه¬های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان. تهران: سروش.
هانت. پیتر. ۱۳۸۲/ مقدمه¬ای بر ادبیات کودکان. ترجمه بهاره خشی. مریم طاهریان. علیرضا ابراهیم آبادی. تهران: آرون.
آببرین، سیفالدین. دنیای من رنگی است: تاریخ، تحلیل و نقد ادبیات کودک و نوجوان در ایران. ارومیه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ۱۳۹۱
آهی، لیلی. گذری در ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک، ۱۳۵۴
ابراهیمی، نادر. مقدمهای بر فارسینویسی برای کودکان. تهران: روزبهان، ۱۳۷۹
ادبیات کودک:نگاهی به ادبیات کودکان فرانسه (مجموعه مقالات). ترجمه بهاره بهداد. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۶/ اسپید، ندا. قصه منظوم و جایگاه آن در ادبیات کودک. تهران: باد، ۱۳۹۰
اظهری، علی. سیری در ادبیات کودک. تهران: شناخت، ۱۳۵۹
بررسی ادبیات کودکان و نوجوانان از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان ۱۳۵۸/ مهوش حاتمی. .. [ و دیگران ]. تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، گروه تحقیق، بیتا
بررسی کمی ادبیات کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۵۹/ مهوش حاتمی. .. [و دیگران]. تهران: وزارت ارشاد اسلامی، دفتر پژوهشها و برنامهریزی فرهنگی، ۱۳۵۹
پایور، جعفر. مقدمهای بر بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات کودک و نوجوان. جعفر پایور، ۱۳۷۰
پولادی، کمال. بنیادهای ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۴
پولادی، کمال. مروری بر انواع ادبیات کودک و نوجوان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۱/
پویان، مجید; کشاورز، محمد. زیباشناسی ادبیات کودک و نوجوان. یزد: شاهنده، ۱۳۹۱
تکر، دبورا کوگن. درآمدی بر ادبیات کودک از رمانتیسیسم تا پست مدرنیسم. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۱
جابانی، محمد. ادبیات در دنیای کودکان. مشهد: سخنگستر، ۱۳۸۶
جایگاه کودک در ادبیات کوکان: سیزده مقاله درباره ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان. ترجمه فاطمه زمانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶
جزینی، محمدجواد. آشنایی با داستانهای کودک و نوجوان. تهران: نیلوفر سپید، ۱۳۸۹
جلالی، مریم. شاخصهای اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان: نگاهی نو به بازنویسی و بازآفرینی. تهران: طراوات، ۱۳۹۲
حافظی، علیرضا. گفت و شنود در بررسی و شناخت ادبیات کودک و ادبیات نوجوان. تهران: شمع،. ۱۳۶۸
حجازی، بنفشه. ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبهها. تهران: روشنگران و مطالعات زنان،. ۱۳۸۱
حجوانی، زیباییشناسی ادبیات کودک. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۹
حکیمی، محمود. سخنی درباره ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بیتا
حکیمی، محمود. مبانی ادبیات دینی کودک و نوجوان ویژه ادبیات دینی. تهران: آرون، ۱۳۸۳
خسرونژاد، مرتضی. دیگرخوانیهای ناگزیر: رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۷
خسرونژاد، مرتضی. معصومیت و تجربه درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک. تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲
خورشاهیان، هادی. حرف اضافه لازم: مجموعه نقد ادبیات کودک و نوجوان. تهران: پرنده، ۱۳۸۶
ذبیحنیا عمران، آسیه ; یگانهمهر، حسین. تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در جهان. یزد: هومان،. ۱۳۹۱
ذبیحنیا عمران، آسیه. بازآفرینی و بازنویسی در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: فدک ایساتیس،. ۱۳۹۳
ذبیحنیا عمران، آسیه; بردخونی، حسین. تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران. اردکان: آرتاکاوا،. ۱۳۹۲
رحماندوست، مصطفی. ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: وزارت آموزش و پرورش، شرکت چاپ و نشر ایران، ۱۳۷۲
سرامی، قدمعلی. پنج مقاله درباره ادبیات کودک. تهران: باد، ۱۳۹۱/
سعیدی، سهراب. دنیای ادبیات کودک و نوجوان. قم: دارالتفسیر، ۱۳۸۹
سنگری، محمدرضا. دریچهای به بهشت کودکانه (مقالههایی در حوزه ادبیات کودکان). تهران: خورشید باران، ۱۳۹۰/
شاهآبادی فراهانی، حمیدرضا. مقدمه بر ادبیات کودک: بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۲
شریفی، هدیه. تاثیر ادبیات بر زبان کودک. تهران: انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان، ۱۳۸۵
شیری، ایران. ادبیات کودکان. تهران: فهرست، ۱۳۸۸
صادقی، فرخ. دو بررسی و گذری در چون و چند ادبیات کودک. تهران: رز، ۱۳۵۱
غفاری، سعید. گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان همراه با کتابشناسی. تهران: دبیزش، ۱۳۷۹
قاسمپور، حسین. ادبیات کودکان و نوجوانان همراه با نقد و تحلیل نمونههای شعر و قصه. تهران: موسسه فرهنگی آیندگان، ۱۳۸۷/
کاشفی خوانساری، علی. عروسکهای خدا: نقدهایی درباره کتابهای کودک و نوجوان. شیراز: داستانسرا، ۱۳۸۲
کرمانی، علیرضا. تولید کتابهای کودک و نوجوان در ایران: بررسی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر میزان تولید کتابهای کودک و نوجوان در ایران (۱۳۷۹-۱۳۷۰). تهران: انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان، ۱۳۸۵
گورکی، ماکسیم. درباره ادبیات کودکان. ترجمه حسینی زاد. تهران: توس، بیتا.
مارون، یوسف. ادبیات کودکان: تئوری و کاربرد. مترجم جعفر پناهیراد. قم: آوای منجی، ۱۳۹۱
محمدبیگی، ناهید. رازکاوی ادبیات کودک و نوجوان: تحلیل محتوایی کتاب کودک - قصه و شعر از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۸۵/ تهران: ترفند; ابهر: سیبرگ، ۱۳۸۹
محمدی، محمدهادی; قایینی، زهره.تاریخ ادبیات کودکان ایران. تهران: چیستا، ۱۳۹۳-۱۳۸۷
محمودی، صوفیا. ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان. تهران: فرهنگ نشر نو، آسیم، ۱۳۹۲
نورتون، دانا. شناخت ادبیات کودکان: گونهها و کاربردها از روزن چشم کودک. تهران: قلمرو،. ۱۳۸۲
یوسفی، محمدرضا. زمینه شناخت ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: پیک بهار، ۱۳۸۶/
چهره‌ی کودک و نوجوان با نیازهای ویژه در ادبیات کودک و نوجوان/ کتاب‌شناسی توصیفی /شهلا افتخاری
کتابشناسی کتاب‌های کودک و نوجوان /موضوع: کتاب مرجغ/ گروه سنی: اولیای تربیتی/ گردآورنده: زهره قائینی، محمد هادی‌محمدی، فرزانه طاهری قندهاری/ طرح روی جلد: شیده زوین/ قیمت: ‏۴۰۰۰۰ ریال
نام کتاب و پدید آور: گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان به همراه کتابشناسی کتاب‌های مناسب /مشخصات ظاهری: ۱۳۸ ص.: مصور/ زبان اصلی: فارسی/ نوع چاپ: چاپی/ قطع کتاب: شومیز/شمارگان: ۱۳۸۱
• کتابشناسی کودک و نوجوان
کتابشناسی کودک و نوجوان با کتاب های دوره ی بعد که از سال ۱۳۲۰ آغاز می‌شود، تفاوت دارد. کتاب های آن دوران ,به‌ویژه دوره ی چاپ سنگی را می توان به ۳ گروه بزرگ رده بندی کرد: گروه اول کتاب های چاپ سنگی کودکان چاپ چاپخانه های دولتی، یا درباری , مانند "تادیب الاطفال" نوشته ی مقتاح الملک که مجموعه حکایت هایی با اندورنه ی آموزشی و اخلاقی هستند. گروه دوم کتاب های چاپ سنگی با شکل و هدف آشکار درسی - آموزشی است که در بیشتر موارد نویسندگان آنها از آموزگاران و مدیران مدارس جدید بودند. کتاب های گروه سوم کتاب های کم ورق، با کیفیت چاپ پایین و ارزان قیمتی هستند که کودکان مکتب خانه ای در مکتب خانه ها می خواندند. اندرونه ی بیشتر آن ها را قصه های عامیانه، داستان ها و روایت های مذهبی تشکیل داده اند. به این ترتیب در این دوره مرز مشخصی میان کتاب های درسی یا کمک درسی و کتاب های ادبی وجود نداشت. به همین دلیل کتابشناسی تمامی کتاب هایی که مخاطب کودک داشته اند در این کتابشناسی آمده است.
در این کتابشناسی افزون بر کتاب های کودکان و نوجوانان به زبان فارسی، کتاب های کودکان به زبان های ترکی، ارمنی، آسوری و کردی نیز وارد شده است.
برای تهیه این کتاب شناسی ابتدا موجودی ۱۴ کتابخانه بررسی و فیش برداری شد. پس از بررسی کتابخانه ها و کتابشناسی های منتشر شده، فهرستی از کتاب های موجود و کتاب هایی که در کتابخانه های مورد جستوجو موجود نبود، تهیه شد. همچنین در بررسی های تاریخی، مصاحبه ها و گفت و گوها سر نخ هایی از کتاب های نایاب به دست آمد. فهرست این کتاب ها نیز تهیه گردید. جستوجو برای یافتن این کتاب ها از کتابخانه های شخصی و کتابفروشی ها (دست دوم فروشی ها) آغاز شد.
اطلاعات کتابشناسی هر کتاب در کاربرگه هایی که با این هدف تهیه شده بودند، ضبط شد. اطلاعات کتابشناسی بیشتر کتاب ها با دیدن و خواندن کتاب ها تهیه شدند. اما تعداد بسیار اندکی اطلاعات به دلیل دست نیافتن به اصل کتاب ها از روی برخی کتابشناسی های قدیمی تهیه شدند.
تاکنون اطلاعات کتابشناختی توصیفی - تحلیلی و چکیده بیش از ۷۵۰۰ عنوان کتاب به زبان فارسی، کردی، ترکی، ارمنی و آسوری از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ برای کودکان به صورت، چاپ سربی، چاپ سنگی و چاپی گردآوری و تدوین شده است. طرح شناسایی کتاب ها در این سال ها همچنان از سوی گروه جست وجو و کتابخانهی تحقیقاتی مؤسسه دنبال شده و به شکل پیوسته بر شمار رکورد ها افزوده می‌شود. از سال ۱۳۸۵ با راه اندازی "بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران" توسط موسسه، اطلاعات گردآوری شده به مرور در پایگاه کتاب این بانک اطلاعاتی بارگزاری می‌شود.
کتابشناسی های منتشر شده: بخشی از اطلاعاتی گردآوری شده در موسسه در سال ۱۳۸۴ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید.کتابشناسی کتاب‌های کودکان و نوجوانان از ۱۳۰۰ - ۱۳۵۷. گردآورندگان زهره قایینی، محمد هادی محمدی، فرزانه طاهری قندهاری. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۴. ٢ج.این کتاب‌شناسی شامل اطلاعات توصیفی، تحلیلی و چکیده ی ۴۰۲۰ عنوان کتاب به زبان فارسی، کردی، ترکی، ارمنی و آسوری است که از ۱۳۵۷-۱۳۰۰ برای کودکان منتشر شده است. و دارای نمایه موضوع و نام ها است.
• گزارش وضعیت ادبیات کودک و نوجوان و کتابشناسی توصیفی - تحلیلی سال ۱۳۸۶/ناشر: نشر کتابدار/سال نشر: ۱۳۸۶/گروه‌بندی سنی: بزرگ‌سالان
این کتاب شامل دو بخش است:
بخش اول گزارش سالانه گروه های بررسی مبنی بر و ضعیت ادبیات کودک و نوجوان در یکسال همراه با آمار و ارقام است.
بخش دوم کتابشناسی ۷۳۵ کتاب که توسط ۱۴۸ کارشناس ادبیات کودک عضو گروه های بررسی در زمینه های مختلف موضوعی اعم از داستان، کلیات، غیر داستان، آثار کودکان، نشر الکترونیک و رمان های بزرگسالان مناسب نوجوانان که پس از ارزیابی در جایگاه ویژه،خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفته است. تنظیم کتاب بر اساس گروه های موجود و گونه های زیر مجموعه آن و سپس جایگاه آن و بر اساس الفبایی سرشناسه است. در هر مدخل به کتابشناسی، گروه سنی، کلید واژه و خلاصه و تحلیل مختصری از کتاب اشاره شده است. البته چنانچه نظر گروه تصویر مغایر با گروه مربوطه باشد، نظر گروه تصویر جداگانه در انتهای تحلیل اضافه می‌شود. در پایان نمایه پدیدآوران، موضوع و عنوان نیز ارائه شده است. این اثر می تواند به‌عنوان ابزاری جهت انتخاب کتاب برای کتابخانه های مدارس، کودکان و والدین مورد استفاده قرار گیرد.
• مقالات ادبیات کودک و نوجوان:
اتکسانیزارله.خابیز.۱۳۸۶/((ادبیات کودک و نوجوان باسک)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۹،تابستان.
احتسابیان.نگین.۱۳۸۵/((بحثی دربارۀ ادبیات کودک و تصویر گری:امروزی بودن یا مدرن بودن)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۶-۴۵،تابستان و پاییز.
احمد سلطانی.منیره.۱۳۸۳/((تاثیر روابط بین فرهنگی در عناصر ادبی،زیبایی شناسی و فرم ادبیات کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ۳۸،پاییز
ادبیات عقب مانده:بحثی دربارۀدنیای مدرن و ادبیات کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۷،زمستان.
ایروانی.شهین.مختاری.خدیجه.۱۳۹۰/((جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران)). فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک. سال دوم.شمارۀ اوّل.بهار و تابستان.
بشیر.حسن.حسینی.سیدبشیر.۱۳۹۱/((کارکرد الگویی شخصیت پردازی برمخاطب؛ مطالعۀ موردی عروسک باربی)).دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی دین و ارتباطات،۴۱، بهار و تابستان.
بکایی.حسین.۱۳۸۵/((آیا ادبیات کودک و نوجوان می تواند مدرن باشد؟)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۶-۴۵،تابستان و پاییز.
بهداد.بهاره.۱۳۸۲/((بعیض جنسی و ادبیات کودک)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۳۲،بهار.
پرستش. شهرام.۱۳۸۹/((جهان تازه استقلال یافتۀ کودکان:جستاری در انسان شناسی ادبیات کودک)).مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۱،بهار و تابستان.
پور خالقی چترودی.مه دخت. جلالی. مریم. ۱۳۸۹/((فانتزی وشیوه های فانتزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان)). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۱،بهار و تابستان.
پور شهرام.سوسن.۱۳۸۹/((خوانشی ساختار گرایانه از داستان((کلاغ ها))ی نادر ابراهیمی)). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۲،پاییز و زمستان.
پور گیو.فریده. ذکاوت. مسیح. ۱۳۸۹/((بررسی نقش های جنسیتی در «خاله سوسکه» )). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۲،پاییز و زمستان.
پور وهّاب. محمود.۱۳۸۱/((کشاورز در شعر کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۳۱،زمستان۱۳۸۵
تاریخ امروز ادبیات کودک)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۷،زمستان.
تولان.مایکل جی.۱۳۸۵/((هزاره سوم ادبیات کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۶-۴۵،تابستان و پاییز.
تویسرکانی.مهرداد.۱۳۸۴/((گذری برتاریخچۀ تخیل علمی در ادبیات فارسی کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۰،بهار.
جاهد جاه.عباس.۱۳۹۱/((بررسی جایگاه زمان در اشعار روایی کودکان)). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،سال سوم،شمارۀ اول،بهار و تابستان.
جبّارزاده.آذر.۱۳۸۷/((بیان مفاهیم انتزاعیدر ادبیات کودک و نوجوان)).کتاب ماه کودک و نوجوان،۱۳۱-۱۳۰،مرداد و شهریور.
جعفری.محمّد.۱۳۸۵/((ادبیات شفاهی،افسانه های تنثیلی(حیوانات) )).پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۶-۴۵،تابستان و پاییز.
چاووش خاتمی.آزاده.۱۳۸۶/((بررسی شگردهای روایت در ادبیات کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۸،بهار.
حاجی نصرالله.شکوه.۱۳۸۴/((چگونگی طرح مفاهیم انتزاعی در ادبیات کودک)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۱،تابستان.
حافظی.علی رضا.۱۳۸۰/((ادبیات کودک،ادبیات تدریجی است)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۲۶،پاییز.
حجوانی. مهدی.۱۳۸۱/((گامهای اول در نقد ادبیات کودک و نوجوان)).کتاب ماه کودک و نوجوان،۵۸-۵۷،تیر و مرداد.
حجوانی. مهدی.۱۳۷۷/((پیام در ادبیات کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۱۰،تابستان.
حداد.حسین.۱۳۷۴/((شعر کودک در آیینه آمارها و نمودارها)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،سال اول،۲/
حداد. حسین.۱۳۷۴/((فرهنگ شاعران کودک و نوجوان در ایران)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،سال۱،۱،تابستان.
حسام پور.سعید.ودیگران.۱۳۹۰/((بررسی تکنیک های طنز در مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی)). فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک. سال دوم.شمارۀ اوّل.بهار و تابستان.
حسام پور.سعید.آرامش فرد.شیدا.۱۳۹۱/((نگاهی به ابعاد روایتمندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبر پور)). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،سال سوم،شمارۀ اول،بهار و تابستان.
حسینی.مریم.حمیده قدرتی.۱۳۹۱/((روند قصّه گویی شهرزاد در توالی قصّه های هزار و یک شب)).متن شناسی ادبیات فارسی دانشکده ادبیات علوم انسانی-دانشگاه اصفهان،۱۳،بهار.
حسینی انجدادی.مریم.زهرا درویزه.زهره خسروی.مه سیما پورشهریاری.۱۳۸۸/ ((نقش رسانه در شرد هویت ملی نوجوانان شهر تهران)). فصلنامه پژوهشی های ارتباطی،۵۸،تابستان.
خدایارمحبّی.سفیقه.۱۳۷۷/((ادبیات فلسفی برای کودکان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۱۰،تابستان.
خسرونژاد.مرتضی.۱۳۸۶/((تأملی بر هم نشینی ادبیات کودک و فلسفه در برنامۀ فلسفه برای کودکان)).فصلنامۀ نوآوری های آموزشی،شمارۀ بیست،سال ششم،تابستان.
خسرونژاد.مرتضی.۱۳۸۴/((مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک)).مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،دوره ی بیست و دوم،شماره چهارم،زمستان.
خوشبخت.فریبا.۱۳۸۹/((بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودکان ایران تحلیل محتوایی ۹کتاب داستان)). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۱،بهار و تابستان.
دومینگزپرز.مونیکا.۱۳۸۶/((ادبیات کودک و نوچوان در اسپانیا)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۹،تابستان.
ذوالفقاری.حسن.۱۳۹۱/((موش و گربه)). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،سال سوم،شمارۀ اول،بهار و تابستان.
راد.دیوید.۱۳۸۶/((نظریه پردازی و نظریه ها:شرایط امکان وجود ادبیات کودکان)).مترجم:فریده پورگیو. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۸،بهار.
رجب زاده.شهرام.۱۳۷۴/((توازن فن و هنر در شعر کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،سال۱،۱،تابستان.
رضایی.لیلا.۱۳۹۱/((بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک)). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،سال سوم،شمارۀ اول،بهار و تابستان.
رضی.احمد.حاجتی.سمیّه.۱۳۹۰/((تحلیل نشانه های ارتباطی غیر کلامی در داستان دو دوست)). فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک. سال دوم.شمارۀ اوّل.بهار و تابستان.
رفیعی.علی محمد.۱۳۸۵/((تاریخ نگاری برای کودکان: اهداف،گستره ها،باید ها نبایدها)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۷،زمستان.
سید آبادی.علی اصغر.۱۳۸۵/((آینه همه صداها)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۶-۴۵،تابستان و پاییز.
سید آبادی.علی اصغر.۱۳۸۴/((نگاهی به ادبیات کودک از پنجره ای دیگر:خطابه ای در نکوهش ریاکاری و ستایش نقد)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۳، زمستان.
شریف نسب.مریم.۱۳۸۱/((زبان و تصویر آفرینی در شعر کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۳۰،پاییز.
شیخ السلامی.حسین.۱۳۸۵/((کودکی در آینه:نگاهی شکل شناستانمه به رابطۀ ادبیات کودک و ارزش های مسلط زندگی)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۶-۴۵،تابستان و پاییز.
صفورا.محمّدعلی.ودیگران.۱۳۹۰/((بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید)). فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک. سال دوم.شمارۀ اوّل.بهار و تابستان.
ظهیری ناو.بیژن.رجبی.سوران.۱۳۹۰/((بررسی رابطۀ کتاب خوانی. رشد اجتماعی در دانش آموزان)). فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک. سال دوم.شمارۀ اوّل.بهار و تابستان.
عباسی. علی.۱۳۹۰/((تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک های نخودی اثر محمّد هادی محمّدی)). فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک. سال دوم.شمارۀ اوّل.بهار و تابستان.
عمل صالح.احیاء.منیژه عبدالهی.ربابه کارگران.۱۳۸۹/((بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان)). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۲،پاییز و زمستان.
عموزاده خلیلی.فریدون.ودیگران.۱۳۸۵/((ارزش های جدید از فرم تا محتوای ادبیات کودک)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۶-۴۵/تابستان و پاییز.
عنایت.حلیمه.مریم حسینی.جوان عسکری چادردی.۱۳۹۰/((لالایی،رسانه ای زنانه یا ملودی خواب آور کودکانه)).زن در فرهنگ و هنر دوره۳،۲،زمستان.
فارست.لیندا.۱۳۸۲/((مسئلۀ جنسیت در ادبیات نوجوانان)). مترجم:فاطمه زمانی. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۳۴-۳۳،تابستان و پاییز.
قائدی.یحیی.جواد فروزانفر.میرعبدالحسین نقیب زاده.علیرضا محمود نیا.۱۳۸۹/ ((درجست و جوی استقلال متن های ادبی مناسب برای برنامۀ((فلسفه برای کودکان)) )). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۲،پاییز و زمستان.
کارکرد دین و فلسفه:در نقد محتوایی ادبیات کودک و نوجوان)).کتاب ماه کودک و نوجوان،۱۰۳-۱۰۱/اسفند۱۳۸۴/فروردین و اردیبهشت۱۳۸۵/
کاشفی خوانساری.سید علی.۱۳۷۷/((تحول رسانه های کودک و نوجوان ایران در آستانه تحویل قرن)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،سال۳، ۹،بهار.
کرمانی.علی رضا.۱۳۸۶/((قرن حکومت کودکان طلبکار:رویکرد جامعه شناسی به ادبیات کودک و نوجوان)).کتاب ماه کودک و نوجوان،۱۱۷-۱۱۵،اردیبهشت وتیر.
کلهر.فریبا.۱۳۸۴/((نقد و بررسی آثار برترین های جشنواره بزرگ برگزیدگان ادبیات کودک و نوجوان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۰،بهار.
کوکبی.مرتضی.عباس حری.لیلا مکتبی فرد.۱۳۸۹/((بررسی مهارت های تفکّر انتقادی در داستان های کودکان و نوجوانان)). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۲،پاییز و زمستان.
لزگی.سید حبیب الله.و دیگران.۱۳۸۴/((خشونت و مدارا در ادبیات کودک«با نگاهی به دو نمایشنامۀ کودکانه»)). پژوهشنامۀ علوم انسانی،شمارۀ۴۶-۴۵، بهار و تابستان.
محمّدی.مهدی.۱۳۹۱/((بررسی داستانهای دینی کودکان و نوجوانان منتشر شده بین سال های۱۳۸۵-۱۳۸۰ از نظر کیفین محتوا،ساخت و پرداخت و کیفیت زبان و بیان)).فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،سال سوم،شمارۀ اول،بهار و تابستان.
محمّدی.علی.روزبهایی.علی رضا.۱۳۹۱/((فانتزی،در هفت روز هفته دارم،یکی از کودکانه های احمد رضا احمدی)). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،سال سوم،شمارۀ اول،بهار و تابستان.
مکتبی فرد.لیلا.منصوریان.یزدان.۱۳۹۱/((تبار شناسی پژوهش های ادبیات کودک از منظر روانشناختی)). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،سال سوم،شمارۀ اول،بهار و تابستان.
ناریخ رچو.بلانکا.۱۳۸۶/((ادبیات کودک و نوجوان گایگو)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۹،تابستان.
ناصر اسلامی.ندا.۱۳۷۹/((رابطۀ نوشتار با تصویر در ادبیات کودک معاصر ایران)).کتاب ماه کودک و نوجوان،۱۵۱،اردیبهشت.
ناصری.زهرا.ودیگران.۱۳۹۰/((بررسی میزان تاثیر برنامه های کتاب درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان)). فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک. سال دوم.شمارۀ اوّل.بهار و تابستان.
نعیمی. زری.۱۳۸۱/((ادبیات،ادبیات است)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ۳۱،زمستان.
یار محمّدی. لطف اله.مرتضی یمینی.لیلا قنبری.۱۳۸۹/((مقایسۀ تحلیل انتقادی گفتمان داستان های کوتاه معاصر بزرگسالان و داستان های کوتاه معاصر نوجوانان)). مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،۱،بهار و تابستان.
یوج.خما.۱۳۸۶/((ادبیات کودک و نوجوان کاتالان)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۸،بهار.
یوسفی.مهدی.۱۳۸۵/((تاریخ،قدرت و ادبیات کودک)). پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۷،زمستان.
یوسفی. مهدی.۱۳۸۶/((نوعی وزن در ادبیات کودک:بررسی وزن شعر م.آزاد در دو کتاب قصّه طوطی و یک حروف و دو حرف)).پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان،۴۹،تابستان.
ماخذ: سایت سازمان تبلیغات اسلامس

ارسال نظر