لازم به ذكر است كه غرفه مركز اسناد انقلاب اسلامی در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه كتاب در شبستان اصلی، راهرو 25، غرفه 19 قرار دارد.