آخرین خبر

  • • دعوت 120 اهل قلم برای دیدار با رئیس جمهور/ انجمن قلم دعوت نشد!
  • یکشنبه 21 تیرماه 94

    با معرفی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان 30 نفر از اهالی قلم امشب در کنار سایر هنرمندان در ضیافت افطار رئیس جمهور حضور خواهند داشت. خانه کتاب نیز برای این دیدار 90 نفر را معرفی کرده است.
    دعوت 120 اهل قلم برای دیدار با رئیس جمهور/ انجمن قلم دعوت نشد!
    به گزارش سینماخبر، به رسم دیدارهای سالانه جمعی از اص