آخرین خبر

 • • بیانیه هیئت داوران بخش داستان یازدهمین جشنواره « قلم زرین»
 • یکشنبه 16 تیرماه 92

  بسم الله الرحمن الرحیم
  مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره قلم زرین در سال جاری با معرفی اثار منتخب این دوره به استقبال ماه مبارک رمضان خواهد رفت. ماه رمضان ماه قرآن است. و قران کتابی است از هر حیث بی نظیر. بطون عمیقش متفکران و متالهان را در هر زمانی سیراب می سازد اما به هیچ کتاب فلسفی و عقلی شبیه نیست. بیان اهنگین و اوج فصاحت و بلاغتش روح زیبایی دوست بشر را می نوازد اما به هیچ شعری مانند نیست. و قصص رمز آمیز و درس آموزش چراغهای حکمت را بر عبرتهای تاریخ می افروزد اما در قالب هیچ رمان و داستان کوتاهی نمی گنجد. قرآن، گنجینه¬ای برای هنر، ادب و علم اسلامی است و ماه مبارک رمضان، ظرف تجلی هنر دینی در دلهای مومن و سینه¬های گشاده است.
  جشنواره قلم زرین که نام انجمن قلم ایران را به عنوان اولین و بزرگ¬ترین تشکل مستقل رسمی و قانونی نویسندگان، شاعران و پژوهشگران کشور بر دوش دارد، نخستین، پایدارترین و معتبرترین جشنواره ادبی سالیانه کشور است. از این رو، نخستین انتخابها را در هر سال در سه حوزه ادبیات داستانی، شعر و پژوهش و نقد ادبی معرفی می کند. از این رو، مراحل داوری بخش داستان جشنواره یازدهم از چهار ماه پایانی سال 1391 و با در نظر گرفتن فرصت موسع هفت ماهه، اغاز شد. گروه داوران بخش داستان، متشکل از خانمها راضیه تجار، سهیلا عبدالحسینی و آقای احمد شاکری، در طی چهار مرحله داوری آثار منتشره چاپ اول در سال 1391 را به انجام رسانیدند. از میان قریب به پانصد اثر بررسی شده در مرحله اول، شانزده اثر به مرحله سوم و چهار اثر به مرحله چهارم راه یافتند. دو اثر "جمجمه ات را قرض بده برادر" نوشته آقای مرتضی کربلایی لو و "قِیدار" نوشته آقای رضا امیرخانی، با توجه به نصاب میانگین نمرات داوران به عنوان دو اثر راه یافته به مرحله نهایی جایزه قلم زرین معرفی شدند.
  هیئت داوران بخش داستان با توجه به اثار منتشره در دوره زمانی سال 1391، جمع بندی خود را نسبت به این حوزه پر مخاطب و پیشگام بدین شرح اعلام می دارد:
  1- شرایط اقتصادی پدید آمده در پی تحریم استکبار جهانی و برخی سوء تدبیرهای مدیریتی، برهه حساسی را در حوزه نشر کتاب رقم زده است. حل این وضعیت، به توجه هر چه بیشتر به انجمنهای صنفی و بخش خصوصی نیازمند است. اهالی قلم که اصلی ترین رکن تولید ادبیات و پژوهش به شمار می¬روند، در این برهه آسیبهایی را متحمل شده¬اند و لازم است دولت، سیاستهای لازم را جهت خروج از وضعیت فعلی اتخاذ کند.
  2- هنر و ادبیات انقلاب، هنری زایا، مردمی و متعهد است. از این رو، همان¬گونه که خیزش مردمی در انقلاب اسلامی و حماسه رزمندگان در دوره دفاع مقدس، زاینده و پدید آورنده ادبیات متعهد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، شرایط فعلی کشور که در آستانه خلق حماسه سیاسی و اقتصادی و حکایتگر رویارویی پیچیده¬ای میان ایران اسلامی و استکبار جهانی است، آبستن دوره جدیدی از هنر انقلاب است. هنری که در گامی بلند ادامه شعر و داستان دفاع مقدس را در گستره داستان مقاومت اقتصادی دنبال خواهد کرد. ورود به این دوره ادبی، نیازمند آگاهی¬بخشی و حمایت و هدایت دقیق و برنامه ریزی شده است.
  3- ادبیات داستانی در سال آغازین دهه 90، با ظهور و بالندگی نویسندگان نسل دوم و سوم انقلاب همراه بود. نویسندگانی که میراث ادبیات انقلاب را که در سکوت و بایکوت نویسندگان نسل پیش از انقلاب شکل گرفت ارتقا می¬دهند. امروزه شاهد نویسندگانی هستیم که شاگردی هیچ یک از داستان نویسان شبه روشنفکر تهی شده را در سابقه ادبی خود ندارند و تربیت شده محافل ادبی مستقل و تجربه دیندارانه انقلابی¬اند. این گویای آن است که جریان ادبیات داستانی انقلاب تا حدودی توانسته است با تقویت امر آموزش و تربیت نویسنده جایگاه خود را تثبیت کند.
  4- آفرینش داستان ارتباط مستقیمی با تجربه غنی از زندگی دارد. و تجربه با نگاه هنری و عمق فکری و تحلیلی، دانش فلسفی و دریافت عرفانی محقق می شود. طرح نادرست و ناقص مقوله سفارشی نویسی و عدم رعایت لوازم فنی و حرفه¬ای ان در دو بخش سفارش عام و خاص، برخی از نویسندگان مستعد را به تکرار مهارتهای گذشته وادار ساخته است. تحلیل شرایط فعلی ادبیات داستانی در ضمن پژوهشهای ادبی و تغییر برخی راهبردها و برنامه¬های منتهی به سفارشی نویسی¬ها، از ضرورتهای کنونی حوزه ادبیات داستانی است.
  5- بحران نقد ادبی و فقدان جریانهای زنده، منصف و قوی نقد در حوزه ادبیات داستانی متعهد کاملا مشهود است. با وجود برگزاری جشنواره های داستانی متعدد که هر ساله به تعداد آنها افزوده می شود، تنها "جشنواره نقد" که توسط خانه کتاب برگزار می شود نمی¬تواند پاسخگوی نیاز وسیع در این حوزه باشد. در شرایط کنونی غلبه گرایش نوشتن داستان، منتقدین، نقدهای ادبی و مجلات تخصصی نقد را به حاشیه برده است. از سوی دیگر، تصور امکان ادامه حیات داستان بدون جریان نقد قوی، عملا نقد را به اولویت دست چندم در برنامه¬های کلان تبدیل کرده است.
  6- آسمان ادبیات داستانی انقلاب اسلامی در هر دوره با درخشش ستاره¬هایی پر نور یا کم نور روشن می شود. فارغ از اینکه جشنواره¬ها به معرفی اثار برجسته بپردازند یا آثار داستانی در هر دوره یکساله قابلیت معرفی به عنوان اثر برگزیده را داشته باشند، تبیین نظری ساختار و محتوای داستانهای شاخص از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. پژوهشهای ادبی، تضمین کننده تفسیر و تحلیل اثار داستانی بر اساس بنمایه¬های اندیشه اسلامی و آرمانهای انقلابی¬اند. مع الاسف، محافل دانشگاهی آن¬گونه که شایسته است ادبیات داستانی انقلاب اسلامی را همراهی نمی¬کنند. چرا که اساسا یا موضوع پایان-نامه¬های دانشگاهی را از آثار داستانی نویسندگان چپ با لیبرال و غربزده برمی¬گزینند یا آثار داستانی انقلاب اسلامی را با پیشفرضهای سکولاریستی ادبیات غرب مورد مطالعه قرار می¬دهند.
  7- از جمله خصوصیات برجسته آثار داستانی در این دوره می¬توان به توجه داستان¬نویسان به مقوله شخصیت و شخصیت¬پردازی یاد کرد. یافت و طراحی شخصیتهای جدید و کمتر پرداخت شده و تلاش برای پرداخت عمیق شخصیت از جمله برجستگیهای دوره فعلی است. با توجه به اهمیت شخصیت به عنوان خلیفه الله و عبدالله در آموزه¬های قرآنی و اسلامی، توجه به شخصیت در ادبیات داستانی را می¬توان سرمنشا دریافتهای عمیق¬تر از هستی و تجربیات غنی تر دانست.
  8- "جمجمه¬ات را قرض بده برادر" نوشته آقای مرتضی کربلایی لو، در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس، کتابی قابل تامل است. توجه به مقوله عالم غیب و نگاه تاویلی نویسنده مبتنی بر برداشت فلسفی از آراء فیلسوفان اسلامی، رویکرد نوی به این موضوع بخشیده¬است. گرچه نویسنده در نمایش این ایده فلسفی در قالب داستان تجربه¬ای ناتمام را رقم زده است، اما معرفی رویکردی جدید و تعمیق در روابط شخصیتها می¬تواند برای دیگر نویسندگان همنسل وی، الهامبخش باشد.
  9- "قِیدار" نوشته آقای رضا امیرخانی، در معرفی برخی شاخصه¬های ادبیات داستانی بومی توفیقاتی داشته است. یافتن شخصیتی نوعی برگرفته از جامعه ایرانی و تحقیق در جزئیات رفتاری، سلوکی، منشی، فکری، گفتاری و روحی وی، از نقاط برجسته این داستان بلند به حساب می¬آید. تجربه چنین شخصیتی به عنوان لازمه روایت داستانی شایسته توجه و تقدیر است. گرچه قیدار در نمایش شخصیت و ساختار داستانی ناتمام ارزیابی می¬شود.
  در پایان هیئت داوران بخش داستان این دوره از جشنواره قلم زرین از تمامی داستان¬نویسانی که سهمی در پیشبرد ادبیات انقلاب داشته و آثار شان در مراحل مختلف داوری مورد ارزیابی قرار گرفته و معرفی شد قدردانی می کند.


  هیئت داوران یازدهمین جشنواره قلم زرین
  راضیه تجار سهیلا عبدالحسینی احمد شاکری.

آخرين تصاوير

 • -IMG_3451.jpg
 • محمدرضا سرشار-3.jpg
 • محمدرضا سرشار-1.jpg
 • محمدرضا سرشار4.jpg
 • سندساواک در باره جشن هنر.jpg
 • قبا7.jpg
 • قبا6.jpg
 • قبا5.jpg
 • قبا4.jpg
 • قبا3.jpg

آخرین کتاب

 • • «اگر بابا بمیرد » سرشار به زبان اسپانیولی ترجمه می شود
 • به گزارش خبرگزاری فارس، فهیمه سمسار دبیر شورای ترجمه حوزه هنری با بیان این که کتاب «پایی که جا ماند» خاطرات سید ناصر حسینی پور توسط مریم اورنرو سوله در حال ترجمه به زبان اسپانیولی است، گفت: این کتاب به زودی و پس از انتخاب مترجم به زبان انگلیسی ترجمه می‌شود.

  وی ادامه داد: کتاب «اگر بابا بمیرد» نوشته محمدرضا سرشار نیز توسط نجمه شبیری به زبان اسپانیولی ترجمه می‌شود. «مهمان صخره‌ها» خاطرات خلبان محمد غلامحسینی دیگر کتاب انتشارات سوره مهر است که ترجمه آن به زبان انگلیسی و توسط محسن کریمی به اتمام رسیده و در مرحله ویراستاری است.

  سمسار تصریح کرد: مجموعه داستان طنز «عشق خامه‌ای» نوشته شهرام شفیعی نیز به زبان اسپانیولی در حال ترجمه است.

  شورای ترجمه حوزه هنری با مدیریت حمیدرضا شاه آبادی آثار منتشر شده توسط انتشارات سوره مهر را با کمک مترجمان متخصص و استادان دانشگاه به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کند.


بیانیه هیئت داوران یازدهمین جشنواره کتاب سال « قلم زرین»

به نام خداوند لوح و قلم
حقیقت نگار وجود و عدم
خدایی که داننده ی رازهاست
نخستین سرآغاز آغازهاست
هنر و ادبیات ، زبان گویایی است که گفت و گو در باره آن نه تنها ملال آور نیست ، بلکه بسیاری از مباحث ملال آور و غیر مانوس نیز وقتی در قالب هنر عرصه می¬شود ، از چنان جذابیتی برخوردار می¬شود که حتی بی احساس ترین افراد را نیز به ابراز احساسات وامی دارد . در واقع تاثیر جادویی ادبیات بر افراد چنان عمیق و گسترده است که هیچ انسانی نمی¬تواند خود را از حیطه آن به دور نگاه دارد .
ادبیات به عنوان عالی¬ترین شکل بیان احساس ، زبان جان و آیینه روح است . به عبارت دیگر ، ادبیات پلی است که برقراری ارتباط با انسانهای دیگر را به دلپذیرترین صورت آن ممکن می سازد . ما نیز به عنوان طلایه داران فرهنگ و تمدن اسلامی بر آن سر و سوداییم که با این زبان ، جهانیان را مخاطب خویش قرار دهیم و آنان را بر خوان ارزشهای انسانی و اسلامی فرا بخوانیم .
برای تحقق این مهم ، و به منظور باروری و بالندگی ادبیات کهنسال فارسی که پیشینه ای هزاران ساله دارد ، باید خود را به سلاح دانش و بینش علمی و ادبی مجهز کنیم تا بتوانیم در عرصه¬های خلاقیت و نوآوری ، حرفی برای گفتن و متاعی برای عرصه کردن داشته باشیم .
بدون تردید ، برای باروری و بالندگی شجره طیبه ادبیات انقلاب اسلامی که مشعلدار ارزشهای فطری و انسانی است ، باید در کنار تولید ادبی ، فرهنگ نقد و نقد نویسی را نیز نهادینه کنیم . بدین معنا که در حوزه « نقد » ، به اصول فنی و علمی نقد وفادار بمانیم ، و با سعه صدر علمی ، به داوری آثار ادبی بنشینیم .
« انجمن قلم ایران » نیز، به عنوان نهادی برآمده از بطن انقلاب اسلامی ، با همین رویکرد ، به گزینش ، معرفی و تقدیر از آثار شایسته ی ادبی ، تکریم و تقدیر از مولفان و پدید آورندگان آثار برگزیده و معرفی آثار برتر به جامعه پرداخته است .
با استمداد از ذات اقدس پروردگار و با بهره گیری از تجربه ارزنده ده دوره برگزاری جشنواره کتاب سال قلم زرین ، با همراهی و همدلی هیات مدیره محترم انجمن قلم ایران ، امسال شاهد برپایی یازدهمین دوره این جشنواره هستیم. که به خاطر این توفیق بزرگ، خدا را سپاسگزاریم .
دبیرخانه یازدهمین جشنواره قلم زرین در اوایل دی ماه سال 91 با انتشار فراخوان ، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد .
در یازدهمین دوره ی جشنواره ، به منظور داوری آثار منتشره در سال 1391 در سه بخش نقد و پژوهش ادبی ، داستان و شعر ، از داوران ارجمند و صاحب تجربه زیر برای همکاری دعوت به عمل آمد :
در بخش نقد و پژوهش ادبی :
آقایان محمد رضا سرشار ، دکتر محسن پرویز و کامران پارسی نژاد ، به سر داوری آقای محمد رضا سرشار .
در بخش داستان :
آقای احمد شاکری و خانمها راضیه تجار و سهیلا عبدالحسینی ، به سر داوری آقای احمد شاکری .
در بخش شعر :
آقایان عباسعلی براتی پور ، عبدالرحیم سعیدی راد و رضا اسماعیلی ، به سر داوری رضا اسماعیلی .

هیات داوران یازدهمین جشنواره ی قلم زرین ، ضمن ارج نهادن به تلاشهای متعهدانه وارزنده همه شاعران ، نویسندگان و پژوهشگران و منتقدان میهن اسلامی در مسیر پاسداری از اصالتهای فرهنگی ، کرامتهای انسانی ، و صیانت از گنجینه هزاران ساله ادب پارسی ، پس از بررسی ، مطالعه و نقد بیش از 600 عنوان مجموعه شعر ، 500 عنوان مجموعه داستان کوتاه و رمان ، و 200 عنوان پژوهش منتشره در سال 1391، با مطالعه دقیق و همه جانبه ، تبادل نظر و گفت و گو ، و وسواسی شایسته در خصوص یکایک آثار - طی چند مرحله داوری - آثاری چند را شایسته احراز عنوان آثار برتر دانستند. اما باید متذکر شد که این گزینشها هرگز به معنای نفی توانمندیها و قابلیتهای ادبی دیگر عزیزان نیست ، و به زعم ما و به دور از هر گونه اغراق ، تمامی آثار معرفی شده به عنوان نامزد دریافت جایزه قلم زرین در سه بخش پژوهش ، داستان و شعر ، آثاری فاخر ، قابل تامل و ارجمند می باشند .
در خاتمه ، با آرزوی اینکه بتوانیم این حرکت خجسته فرهنگی را با تاییدات حضرت حق و به پشتوانه همراهی ، همدلی و همنفسی اصحاب فکر و فرهنگ، در سالهای آتی نیز استمرار و گسترش بیشتری ببخشیم ، به اغتنام فرصت، وظیفه خود می دانم به نمایندگی از هیات مدیره محترم انجمن قلم ایران ، از معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز و نهادهایی که با کمکهای خود، ما را در هر چه بهتر برگزار کردن این جشنواره یاری کردند؛ همچنین، ، مولفین و ناشرین و اصحاب مطبوعات و رسانه¬های خبری که با پوشش شایسته اخبار جشنواره ، از آغاز راه تا پایان همراه ما بودند، صمیمانه تشکر کرده ، توفیق و سربلندی همه این خوبان را در خدمت به فرهنگ و ادب میهن اسلامی ، از درگاه حضرت احدیت بخواهم .
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار.
با احترام
رضا اسماعیلی
دبیر یازدهمین جشنواره قلم زرین
شنبه 15 تیر ماه

ارسال نظر