آخرین خبر

 • • بازگشت همه به سوی اوست
 • چهارشنبه 17 تیرماه 94

     جناب آقای مومنی
     عضو هیات موسس انجمن قلم ایران و رئیس محترم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
     مادر، معمولا  عزیزترین و نزدیکترین موجود به هر کس و مایه و پایه اصلی شیرینترین خاطرات تمامی عمر انسان است. بنابر این، فقدان او نیز می تواند یکی از دردناکترین و تلخترین رویدادهای زندگی وی باشد.
  خداوند به شما صبر بدهد و والده گرامی را مشمول رحمت واسعه خویش قرار داده، این نشئه جدید از حیات را دوران آسایش و راحت ابدی برای ایشان مقرر فرماید.
     ما را در غم خویش شریک بدانید.آخرین کتاب

 • • چند نکته در باره نقد تأویلگرا نوشته : محمدرضاسرشار (رضارهگذر)
 • طاهرخانی تاریخ: دوشنبه چهارم اسفند 1393 /وبلاگ یک نقد
  منبع :روز نگاشت هایی در باره ادبیات پس از انقلاب اسلامی (بیست و پنچ نوشتار در باره هنرو ادبیات داستانی ،محمد رضا سرشار (رضا رهگذر)،تهران ، مرکزاسناد انقلاب اسلامی ، 1392،چاپ اول ، 420صفحه.

  سلسله نقدهای جدیدی که اساس خود را بر برداشت ویژه هر منتقد از اثردر هر دوره یا شرایط خاص ، یابر عنصر زبان و کشف رموز پنهان در آن گذاشته اند ، از این نظر که توجه نویسندگان و منتقدان را بیش از پیش و به شکلی علمی تر ا زگذشته به عناصری همچون زبان جلب میکنند ، قابل توجه و مثبت اند ؛ و در شکل تلطیف یافته خود، می توانند برای ادبیات برکاتی به همراه بیاورند . اما به همان شرط که مثلا، زبان راهمه چیز یک اثر ادبی ، و تحقیقات زبانشناسانه راهمه وظیفه نقد ادبی تلقی نکنند . چه ، در غیر این صورت ، مثل بعضی از مکاتب ادبی پیشین ، باتاکید مبالغه آمیز بر یک عنصر - هر چندمهم - و خلاصه کردن همه وظیفه ادبیات در پرداختن به آن ، آثار ادبی را از جنبه های زیبایی شناسانه و روح وهدفِ واقعی ِ آنها دور می کنند، و ادبیات را تا سطح یک مقوله شبه علمی - که به احتمال زیاد ، تا چند سال دیگر ، مبنای آن توسط یک نظریه متفاوت نقض خواهد شد- پایین می آورند . وقتی هم که این تب و تاب های اولیه فرو بنشیند ، هر یک از این مکاتب ، اگر واقعا اصیل باشند ، می توانند به عنوان تنها یک مکتب باهواداران خاص خود، باشیوه ای از نگاه ، که دریچه ای تازه را به روی بعضی عناصر ادبی گشوده ، و توجه منتقدان واهالی ادبیات را عمیق تر و بیشتر - و چه بسا متفاوت تر - نسبت به آن خاص جلب کرده اند ، در تاریخ ادبیات بمانند و ثبت شوند . اما اینکه به عنوان یک مکتب ادبی مسلط و فراگیر، دوام بیاورند ؛ قطعا نه! نکته ای که هر نویسنده ، منتقد یا دوستدار ادبیات ، همیشه در برخورد با یک اثر به خودگوشزد می کند باید این باشد که اصولا در طول تاریخ ادبیات ، تا همین امر وز ، عامل یا عوامل طبیعی ، واقعی و عام، که خواننده را به سوی آثار ادبی جلب و جذب کرده - بدون تحملیها و غلط و بد آمووزیهای رایح توسط منتقدان و نظریه پردازان ادبی افراطی و تفریطی و منحرف - چه بوده است ؟ آن گاه ، گمان می رود به راحتی تکلیف خود رابا بسیاری از این نظریه های مبالغه آمیز ِ انحرافی ، روشن کند . به بیان دیگر ، مشکل اصلی که باعث می شود کسانی ، در برخورد با این قبیل مکاتب ، گاهی دچار سردرگمی شوند، اغلب ، چیزی جز همن نداشتن تعریفی مشخص از ادبیات و وظایف آن ، یا فراموش کردن این تعریف نیست . اما حتی درصورت پذیرش بی چون وچرای این مکاتب ، باید جند نکته را در این ارتباط،مد نظر داشت : اول انکه ،نقدهای تأویلی و همخانواده آن، عمدتا در مورد آثاری که در آنها آفرینش کاملا اصیل و ناخودآگاه صوورت می گیرد ،می تواند مفید باشد. حال آنکه اغلب آثار نویسندگان، پس از نگارش اولیه ، چه از نظر ساخت و پرداخت و چه زبان ، بارها و بارها بازنگری ، اصلاح و بازنویسی می شوند . ضمن آنکه اغلب این آثار ، از ابتدا هم آگاهانه و با حضورِ ذهنِ کامل نویسنده به رشته تحریر در می آیند . یعنی از آن جنبه های ناخودآگاهانه ، یا بسیار کم در آنها وجود دارد، یااگر هم وجود دارد ، در ضمن بازنویسی و حک و اصلاح های مکرر ، این جنبه آنها ، به حداقل می رسد . بنابر این،بحث «متن بسته تأویل پذیر » در مورد این آثا، تقریبا اصلامصداق ندارد . اما از اینکه بگذریم ، اصل اینکه یک متن ادبی را تاحد متون رازآمیز و هزار لایه مذهبی بالا ببریم ، وبرای آن ،تأویلهای مختلف قایل شویم هم ، از آن انحرافهای فوق العده مبالغه آمیز و سوء استفاده گرانه است . ابهام در هنر ، لزوما نشانه عمق نیست . بلکه اغلب ، دال بر نارسایی ِ بیان و لکنت در ذهن و زبان ، وناتوانی هنرمند در انتقال مفاهیم ذهنی و احساسهای خود به مخاطبان اثرش است . به همین سبب ، این گونه نقدها، گاه خود می تواند تبدیل به نوعی پبرایه بستن بر اثر ، از سوی به اصطلاح منتقدان ،و ابزار ی برای تحمیل منویات و اغراض درونی آنان برآن گردد؛ که باعث انحراف ذهن مخاطبان ، از درونمایه های واقعی ِ موردنظر نویسنده می شود .

  کتاب روزنگاشت هایی در باره ادبیات داستانی پس از انقلاب شامل بیست و پنج نوشتار در باره هنر و ادبیات داستانی است . زیبایی و هنر از نگاه دین ، روشنفکر و مسئولان ، آیاهنرمند ان روشنفکرند ، تفاوتهای داستان و نمایش ، کدام درست است ، رابطه ادبیات و جنگ ، در طول تاریخ ، نگاه داستان نویسان ما به جنگ تحمیلی ، چرا کمتر داستان بلند و رمانی از جنگ داریم ، گوشه ای از سیر آموزش داستان نویسی پس از انقلاب ، گذری بر ادبیات داستانی انقلاب ، ادبیات داستانی در دوران صدرات عطاالله مهاجرانی ، دلایل پیچیده و دشوار فهم نمایی برخی آثار ادبی ، مدگرایی در هنر و ادبیات ، نوآوری از چه کسان ، اثر جهانی ، چگونه اثری است ، جند نکته در باره نقد تأویلگرا ، آیا کافکا صهیونیست بود،یادداشتی بر بورخس ، جلال آل احمد، از زوایه دیگر ، درباره سیمین دانشور ، سیر اندیشه نادر ابراهیمی از آغاز تا سال 1367، چشم انداز هنر و ادبیات انقلاب اسلامی از نگاه رهبر ، باید هاونبایدها ی نشر از نگاه رهبر، عنوان مقالاتی است که محمد رضا سرشار در این کتاب تالیف کرده است .

  نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب چنین آورده است : بسیاری از فضلا توصیه می کنند برای شناخت یک ملت خواندن داستان های آنها از مطالعه و بررسی تاریخ و سرگذشت شان ضروری تر است ، لذا می توان گفت ادبیات ملل آینه تمام نمای احساسات وادراکات آنان و انعکاس دهنده حالات و روحیات جمعی شان می باشد .


ننویسندگان و صاحبان قلم، فرمانروایان بی چون و چرای اندیشه و تفکر بشری محسوب می‌شوند


نویسندگان و صاحبان قلم، فرمانروایان بی چون و چرای اندیشه و تفکر بشری محسوب می‌شوند
همزمان با 14 تیرماه،روز قلم، نشست صمیمانه نویسندگان و اهل قلم در اداره فرهنگ و ارشاد اسلمی شهرستان مبارکه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان،  اسماعیل احمدی در این نشست صمیمانه با  اشاره به اینکه 14 تیرماه روز قلم، بهانه‌ای است برای گرامی‌داشت تلاش نویسندگان،افزود: نویسندگان و صاحبان قلم، فرمانروایان بی‌چون و چرای اندیشه و تفکر بشری محسوب می‌شوند. این نخبگان با رسالت سنگینی که بر دوش دارند باید یافته‌های خود را بر صفحه‌های سفید کاغذ بنویسند تا آیندگان با الهام از این تجربه‌ها در مسیر رشد و تعالی جامعه گام بردارند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مبارکه با بیان اینکه چهاردهم تیر ماه به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان «روز قلم» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است،افزود: صاحبان قلم به عنوان قشر فرهیخته جامعه همواره تلاش می‌کنند تا با تولید فکر و اندیشه در راه تعالی و رشد بشریت گام بردارند وهمچون چراغی روشن مانع از حرکت در بیراهه‌ها شوند.

وی گفت: صاحبان قلم در طول تاریخ توانسته‌اند علاوه بر آگاه ساختن مردم از فراز و نشیب‌های پیش روی در زندگی با درایت و اندیشه ضمن بیان مشکلات به ارائه راهکارهایی مفید بپردازند و سختی‌‎ها را برای انسان‌ها هموارترسازند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مبارکه تصریح کرد: در طول تاریخ بشریت، قلم به عنوان زبان دوم انسان کاربرد داشته است و به مدد آن بوده که پیروزی‌ها و شکست‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌ها و عبرت آموزی‌ها در پهنه کتاب تاریخ ماندگار شده است. اما آنچه مهم است تراوشات قلم است گاه این تراوش با سازندگی و واقعیت همراه است و گاه با نقدها و تخریب‌های غیرواقعی و غیرمنصفانه.

اسماعیل احمدی ادامه داد: در قداست قلم همین بس که خداوند به  قلم سوگند یاد کرد و سوره‌ای را با این نام نازل فرمود، پروردگار بلند مرتبه در آیه یکم از سوره ی قلم می فرماید: « سوگند به قلم و آنچه را با قلم می ‏نویسند.»امامان و پیشوایان دین اسلام نیز در حدیث های بی شماری به پیروان خود سفارش می کنند تا به حافظه ی خود اکتفا نکنند و حدیث های اسلامی و علوم الهی را به درستی یادداشت کنند تا برای آیندگان به یادگار بماند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مبارکه، تکریم اهالی قلم را اقدامی ارزشمند عنوان کرد و گفت: تنها نباید این تکریم در شعار صورت گیرد و باید رسیدگی به وضعیت معیشتی نویسندگان و برطرف ساختن مشکلات آنان را پاسداشت  قشر نویسنده و صاحب قلم دانست تا اهالی قلم برای تولید آثار فاخر ذهنی آرام و بدور از دغدغه داشته باشند.

گفتنی است این جلسه 14 تیرماه دراداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مبارکه، با حضور نویسندگان و اصحاب قلم برگزار شد.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
۱۶ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۱۹

ارسال نظر