آخرین خبر

 • • انتشار کتاب "انواع نقد ادبی" از محمد رضا سرشار
 • جمعه 27 خردادماه 90

  در ادامه انتشار سلسه کتابهای "در باره ادبیات داستانی" به قلم محمد رضار سرشار، به تازگی دومین شماره از این کتابها، توسط کانون اندیشه جوان منتشر شد.
  این کتاب که "انواع نقد ادبی" نام دارد، ضمن ارائه پیشینه ای از نقد ادبی از آغاز تا کنون - به شکل مجمل - به طرح، معرفی و نقد و تحلیل انواع مهم ترین رویکردهای نقد ادبی در جهان امروز پرداخته است.
  مکتبهای نقد ادبی مطروحه در این کتاب، عبارت اند از:
  نقد اخلاقی - فلسفی، نقد ارسطویی، نقد اسطوره ای(کهن الگویی)، نقد اصالت زن(فمینیستی)، نقد انتظامی، نقد بر اساس انواع ادبی، نقد پدیدارشناختی(Phenomenological)،نقد تاثرگرا(امپرسیونیستی)، نقد تاویلگرا(هرمنوتیک)، نقد تاریخی - تذکره ای، نقد تطبیقی، نقد تفسیری، نقد تکوینی، نقد توصیفی، نقد جامعه شناختی، نقد خلاق، نقد خواننده محور، نقد روانشناختی، نقد زبانشناختی، نقد ساختارگرا، نقد ساختارشکن، نقد شکل(فرم، صورت، قالب)گرا، نقد عملی(Practical)، نقد عینی(Objective)، نقد کثرتگرا(آزاد)، نقد کنشی(Pragmatic)، نقد متون، نقد محاکاتی، نقد نمودگرایی، نقد نو.
  در پایان نیز، مؤلف - آن گونه که شیوه او در این مجموعه است - به اجمال، به بحث "نقد سیاسی" و "نقد غیرسیاسی" پرداخته است؛ که اغلب، مابه الاختلاف دو گرایش فکری خاص در میان منتقدان معاصر است.
  کتاب"انواع نقد ادبی"، در 190 صفحه قطع پالتویی، با شمارگان 2500 نسخه، به بهای 3000 تومان به بازار کتاب عرضه شده است؛ و مخاطبان آن، نویسندگان، منتقدان، مدرسان ادبیات داستانی، دانشجویان رشته ادبیات داستانی و کلیه علاقه مندان به این رشته اند. این کتاب را می توان از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88730446 تهیه کرد.

آخرين تصاوير

 • IMG_3513.JPG
 • IMG_3505.JPG
 • IMG_3451.JPG
 • IMG_1301.JPG
 • IMG_1427.JPG
 • IMG_1243.JPG
 • IMG_1201.JPG
 • IMG_1540.JPG

آخرین کتاب

 • • انتشار "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان" به قلم محمد رضا سرشار
 • نخستین دفتر از مجموعه کتابهای موسوم به "در باره ادبیات داستانی"، با عنوان "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان" ، به قلم محمد رضا سرشار راهی بازار نشر شد.
  این کتاب که در 143 صفحه قطع پالتوی چاپ شده است، پس از پیشگفتار ناشر، در مقدمه ای به پیشینه های علاقه دیرین انسان - از هر قوم و رنگ و نژاد - به داستان پرداخته، و سپس اسناد و مدارک و نشانه های این علاقه دیرپا را در سه شاخه "علاقه شاهان و امیران به داستان"، "علاقه توده مردم به شنیدن داستان"، و "داستان در ادبیات کلاسیک ایران و جهان" از دیرباز مورد بررسی قرار داده است. آخرین فصل کتاب نیز به بررسی "نقش و اهمیت داستان در دوران معاصر" اختصاص دارد.
  در مقدمه ناشر در باره این مجموعه آمده است:
  "این اثر دفتری است از سلسله کتابهای ارزشمند "در باره ادبیات داستانی" به قلم این مؤلف. مجموعه ای بالغ بر بیست مجلد، که به تفکیک، به مهم ترین و مبنایی ترین مسائل و عناصر مربوط به سه شاخه "ادبیات داستانی"، "ادبیات کودکان و نوجوانان"، و "نقد ادبی" می پردازد.
  این آثار، در عین کوچکی، با مد نظر قرار دادن همه جنبه های مهم و مورد لزوم مباحث مطروحه، بر آن است که عمق و جامعیت موضوع را حفظ کند. در نتیجه، فرهیختگان عرصه های مورد اشاره - اعم از مدرسان، منتقدان ادبی و نویسندگان - نیز می توانند مخاطبان آن باشند. همچنین، بیان ساده و همه فهم مسائل، این مجموعه را قابل استفاده علاقه مندان به ادبیات، ادب جویان و دانشجویان رشته ادبیات می سازد.
  بی پیرایگی مطالب، پرداختن به حاق موضوع و خودداری از ورود به بحثهای حاشیه ای بی ثمر، همچنین تفکیک مطالب در قالب کتابهای جداگانه، سبب کوچکی و کم حجمی مجلدهای این مجموعه شده است...
  تفاوت دیگر این مجموعه با مجموعه های به ظاهر مشابه، در غیرانفعالی بودن، داشتن جنبه تحلیل و انتقادی نسبت به مقوله های مطروحه، و طرح جنبه های مختلف (مثبت و منفی) مسئله - در کنار هم - است."
  کتاب "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان"، در شمارگان 2500 نسخه، به قیمت 2500 تومان، توسط کانون اندیشه جوان انتشار یافته است. علاقه مندان می توانند از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88503341 - 021 به تهیه این کتاب اقدام کنند.


انتشار "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان" به قلم محمد رضا سرشار

نخستین دفتر از مجموعه کتابهای موسوم به "در باره ادبیات داستانی"، با عنوان "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان" ، به قلم محمد رضا سرشار راهی بازار نشر شد.
این کتاب که در 143 صفحه قطع پالتوی چاپ شده است، پس از پیشگفتار ناشر، در مقدمه ای به پیشینه های علاقه دیرین انسان - از هر قوم و رنگ و نژاد - به داستان پرداخته، و سپس اسناد و مدارک و نشانه های این علاقه دیرپا را در سه شاخه "علاقه شاهان و امیران به داستان"، "علاقه توده مردم به شنیدن داستان"، و "داستان در ادبیات کلاسیک ایران و جهان" از دیرباز مورد بررسی قرار داده است. آخرین فصل کتاب نیز به بررسی "نقش و اهمیت داستان در دوران معاصر" اختصاص دارد.
در مقدمه ناشر در باره این مجموعه آمده است:
"این اثر دفتری است از سلسله کتابهای ارزشمند "در باره ادبیات داستانی" به قلم این مؤلف. مجموعه ای بالغ بر بیست مجلد، که به تفکیک، به مهم ترین و مبنایی ترین مسائل و عناصر مربوط به سه شاخه "ادبیات داستانی"، "ادبیات کودکان و نوجوانان"، و "نقد ادبی" می پردازد.
این آثار، در عین کوچکی، با مد نظر قرار دادن همه جنبه های مهم و مورد لزوم مباحث مطروحه، بر آن است که عمق و جامعیت موضوع را حفظ کند. در نتیجه، فرهیختگان عرصه های مورد اشاره - اعم از مدرسان، منتقدان ادبی و نویسندگان - نیز می توانند مخاطبان آن باشند. همچنین، بیان ساده و همه فهم مسائل، این مجموعه را قابل استفاده علاقه مندان به ادبیات، ادب جویان و دانشجویان رشته ادبیات می سازد.
بی پیرایگی مطالب، پرداختن به حاق موضوع و خودداری از ورود به بحثهای حاشیه ای بی ثمر، همچنین تفکیک مطالب در قالب کتابهای جداگانه، سبب کوچکی و کم حجمی مجلدهای این مجموعه شده است...
تفاوت دیگر این مجموعه با مجموعه های به ظاهر مشابه، در غیرانفعالی بودن، داشتن جنبه تحلیل و انتقادی نسبت به مقوله های مطروحه، و طرح جنبه های مختلف (مثبت و منفی) مسئله - در کنار هم - است."
کتاب "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان"، در شمارگان 2500 نسخه، به قیمت 2500 تومان، توسط کانون اندیشه جوان انتشار یافته است. علاقه مندان می توانند از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88503341 - 021 به تهیه این کتاب اقدام کنند.

ارسال نظر