آخرین خبر

 • سه شنبه 24 فروردینماه 95


  مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری از رونمایی پانزده محصول این مرکز به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی در برنامه «ترجمان مهر» خبر داد.

  به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ سعیده حسینجانی، مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری، درباره کتاب‌های ترجمه شده گفت: این محصولات حاصل یک سال فعالیت مرکز ترجمه هستند که در ساعت 16 روز چهارشنبه 25 فروردین 1395 در برنامه «ترجمان مهر» در سالن مهر حوزه هنری رونمایی خواهند شد. در برنامه «ترجمان مهر» با شعار «مهر را ترجمه باید به زبان‌های دگر»، علیرضا قزوه، سعیده حسینجانی، پروفسور افتخار حسین عارف، دکتر فاضل نظری، محمدعلی بهمنی، رضا امیرخانی، سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدرضا سرشار، دکتر نجمه شبیری، دکتر مریم حق‌روستا، راضیه تجار، منیژه آرمین، موسی بیدج، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، دکتر فرزانه اعظم لطفی، محمدرضا بایرامی، محمدرضا عبدالملکیان، دکتر عزیز مهدی، احمد شهریار و استادانی دیگر، به سخنرانی و شعرخوانی خواهند پرداخت و سپس محصولات یک‌ساله مرکز ترجمه به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد. آثاری که در این مراسم رونمایی خواهند شد، از این قرار است:

  1ـ نقش‌های رنگ‌رنگ، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان اردو (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: احمد شهریار) به دو صورت دوزبانه و تک‌زبانه.

  2ـ آنتولوژی شعر معاصر ایران، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان فرانسه (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: فریده مهدوی دامغانی).

  3ـ شعر مدرن ایران، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان انگلیسی (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

  4ـ قرار ما نزد این شعر، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان عربی (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: موسی بیدج).

  5ـ دریایی به گستره زندگی، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان ترکی آذری (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: وحید طلعت) با دو رسم‌الخط تبریز و باکو.

  6ـ دختران حوّا، ترجمه گزیده شعر زنان شاعر معاصر ایران به زبان اردو (انتخاب: فریبا یوسفی، ترجمه: احمد شهریار).

  7ـ فانوس یادها، ترجمه گزیده داستان‌های کوتاه زنان نویسنده معاصر ایران به زبان عربی (انتخاب: راضیه تجّار، ترجمه: حوراء میلانی).

  8ـ من او، ترجمه رمان «منِ او» به زبان عربی (نوشته: رضا امیرخانی، ترجمه: محمّدجواد علی، عقیل خورشا).

  9ـ قصّه‌های سبلان، ترجمه دو داستان نوجوان «کوه مرا صدا زد» و بر لبه پرتگاه» در یک مجلّد به زبان عربی (نوشته: محمّدرضا بایرامی، ترجمه: أمل إبراهیم).

  10ـ فرنگیس، ترجمه «خاطرات فرنگیس حیدرپور» به زبان انگلیسی (خاطره‌نگار: مهناز فتاحی، ترجمه: مهدی محمّدی).

  11ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان روسی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر آنا برزینا).

  12ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان اسپانیایی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر نجمه شبیری).

  13ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان هندی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

  14ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان انگلیسی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

  15ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان اردو (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: احمد شهریار).

آخرین کتاب

 • • ترجمه همزمان « اگر بابا بمیرد» سرشار به زبانهای روسی، اسپانیایی، اردو، هندی، انگلیسی

 • مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری از رونمایی پانزده محصول این مرکز به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی در برنامه «ترجمان مهر» خبر داد.
  به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ سعیده حسینجانی، مدیر مرکز ترجمه حوزه
  هنری، درباره کتاب‌های ترجمه شده گفت: این محصولات حاصل یک سال فعالیت مرکز ترجمه هستند که در ساعت 16 روز چهارشنبه 25 فروردین 1395 در برنامه «ترجمان مهر» در سالن مهر حوزه هنری رونمایی خواهند شد. در برنامه «ترجمان مهر» با شعار «مهر را ترجمه باید به زبان‌های دگر»، علیرضا قزوه، سعیده حسینجانی، پروفسور افتخار حسین عارف، دکتر فاضل نظری، محمدعلی بهمنی، رضا امیرخانی، سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدرضا سرشار، دکتر نجمه شبیری، دکتر مریم حق‌روستا، راضیه تجار، منیژه آرمین، موسی بیدج، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، دکتر فرزانه اعظم لطفی، محمدرضا بایرامی، محمدرضا عبدالملکیان، دکتر عزیز مهدی، احمد شهریار و استادانی دیگر، به سخنرانی و شعرخوانی خواهند پرداخت و سپس محصولات یک‌ساله مرکز ترجمه به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد. آثاری که در این مراسم رونمایی خواهند شد، از این قرار است:

  1ـ نقش‌های رنگ‌رنگ، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان اردو (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: احمد شهریار) به دو صورت دوزبانه و تک‌زبانه.

  2ـ آنتولوژی شعر معاصر ایران، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان فرانسه (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: فریده مهدوی دامغانی).

  3ـ شعر مدرن ایران، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان انگلیسی (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

  4ـ قرار ما نزد این شعر، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان عربی (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: موسی بیدج).

  5ـ دریایی به گستره زندگی، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان ترکی آذری (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: وحید طلعت) با دو رسم‌الخط تبریز و باکو.

  6ـ دختران حوّا، ترجمه گزیده شعر زنان شاعر معاصر ایران به زبان اردو (انتخاب: فریبا یوسفی، ترجمه: احمد شهریار).

  7ـ فانوس یادها، ترجمه گزیده داستان‌های کوتاه زنان نویسنده معاصر ایران به زبان عربی (انتخاب: راضیه تجّار، ترجمه: حوراء میلانی).

  8ـ من او، ترجمه رمان «منِ او» به زبان عربی (نوشته: رضا امیرخانی، ترجمه: محمّدجواد علی، عقیل خورشا).

  9ـ قصّه‌های سبلان، ترجمه دو داستان نوجوان «کوه مرا صدا زد» و بر لبه پرتگاه» در یک مجلّد به زبان عربی (نوشته: محمّدرضا بایرامی، ترجمه: أمل إبراهیم).

  10ـ فرنگیس، ترجمه «خاطرات فرنگیس حیدرپور» به زبان انگلیسی (خاطره‌نگار: مهناز فتاحی، ترجمه: مهدی محمّدی).

  11ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان روسی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر آنا برزینا).

  12ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان اسپانیایی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر نجمه شبیری).

  13ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان هندی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

  14ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان انگلیسی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

  15ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان اردو (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: احمد شهریار).


ترجمه همزمان « اگر بابا بمیرد» سرشار به زبانهای روسی، اسپانیایی، اردو، هندی، انگلیسی


مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری از رونمایی پانزده محصول این مرکز به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی در برنامه «ترجمان مهر» خبر داد.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ سعیده حسینجانی، مدیر مرکز ترجمه حوزه
هنری، درباره کتاب‌های ترجمه شده گفت: این محصولات حاصل یک سال فعالیت مرکز ترجمه هستند که در ساعت 16 روز چهارشنبه 25 فروردین 1395 در برنامه «ترجمان مهر» در سالن مهر حوزه هنری رونمایی خواهند شد. در برنامه «ترجمان مهر» با شعار «مهر را ترجمه باید به زبان‌های دگر»، علیرضا قزوه، سعیده حسینجانی، پروفسور افتخار حسین عارف، دکتر فاضل نظری، محمدعلی بهمنی، رضا امیرخانی، سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدرضا سرشار، دکتر نجمه شبیری، دکتر مریم حق‌روستا، راضیه تجار، منیژه آرمین، موسی بیدج، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، دکتر فرزانه اعظم لطفی، محمدرضا بایرامی، محمدرضا عبدالملکیان، دکتر عزیز مهدی، احمد شهریار و استادانی دیگر، به سخنرانی و شعرخوانی خواهند پرداخت و سپس محصولات یک‌ساله مرکز ترجمه به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد. آثاری که در این مراسم رونمایی خواهند شد، از این قرار است:

1ـ نقش‌های رنگ‌رنگ، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان اردو (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: احمد شهریار) به دو صورت دوزبانه و تک‌زبانه.

2ـ آنتولوژی شعر معاصر ایران، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان فرانسه (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: فریده مهدوی دامغانی).

3ـ شعر مدرن ایران، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان انگلیسی (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

4ـ قرار ما نزد این شعر، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان عربی (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: موسی بیدج).

5ـ دریایی به گستره زندگی، ترجمه گزیده شعر شاعران معاصر ایران به زبان ترکی آذری (انتخاب: دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علی‌پور، محمّدجواد آسمان، ترجمه: وحید طلعت) با دو رسم‌الخط تبریز و باکو.

6ـ دختران حوّا، ترجمه گزیده شعر زنان شاعر معاصر ایران به زبان اردو (انتخاب: فریبا یوسفی، ترجمه: احمد شهریار).

7ـ فانوس یادها، ترجمه گزیده داستان‌های کوتاه زنان نویسنده معاصر ایران به زبان عربی (انتخاب: راضیه تجّار، ترجمه: حوراء میلانی).

8ـ من او، ترجمه رمان «منِ او» به زبان عربی (نوشته: رضا امیرخانی، ترجمه: محمّدجواد علی، عقیل خورشا).

9ـ قصّه‌های سبلان، ترجمه دو داستان نوجوان «کوه مرا صدا زد» و بر لبه پرتگاه» در یک مجلّد به زبان عربی (نوشته: محمّدرضا بایرامی، ترجمه: أمل إبراهیم).

10ـ فرنگیس، ترجمه «خاطرات فرنگیس حیدرپور» به زبان انگلیسی (خاطره‌نگار: مهناز فتاحی، ترجمه: مهدی محمّدی).

11ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان روسی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر آنا برزینا).

12ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان اسپانیایی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر نجمه شبیری).

13ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان هندی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

14ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان انگلیسی (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: دکتر عزیز مهدی).

15ـ اگر بابا بمیرد، ترجمه داستان نوجوان «اگر بابا بمیرد» به زبان اردو (نوشته: محمّدرضا سرشار؛ رضا رهگذر، ترجمه: احمد شهریار).

ارسال نظر