آخرین خبر

 • • جوابیه محمدرضا سرشار به یک خبر مغرضانه
 • شنبه 10 مردادماه 94

  دبیر محترم گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری آنا
  سلام علیکم
  در بخش ادبیات و کتاب آن خبرگزاری محترم در روز پنجشنبه 8 مرداد، خبری در باره جلسه نقد «ملکان عذاب» با حضور اینجانب منتشر شده بود که حاوی موارد نادرست و مخدوشی بود. لذا خواهشمندم طبق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل را از مرا، در ارتباط با مطلب مذکور، در همان صفحه، همان ستون و با همان حروف منتشر فرمایید.
  با احترام: محمدرضا سرشار

  «1.نوشته مذکور تحت عنوان «به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا» منتشر شده بود. حال آنکه تنها خبرنگار حاضر در آن نشست، از خبرگزاری ایسنا بود. لذا اخلاق حرفه¬ای حکم می¬کرد که ماخذ آن مطلب نیز «خبرگزاری ایسنا» بیان می¬شد؛ نه اینکه مخاطب را به اشتباه بیندازد که گویا خبرنگار آنا، خود در آن جلسه حضور داشته است.
  2.آنچه به عنوان گزارش آن جلسه نقد توسط آنا منشر شده بود از صدر تا ذیل دارای جهگتگری مغرضانه نسبت به اینجانب و انجمن قلم ایران بود. که این نیز از آزاداندیشی و تعهد حرفه خبرنگاری به رعایت امانت و حق مخاطبان در برخورداری از جریان آزاد اطلاعات، به دور بود. به عبارت دیگر این مطلب نه وفادار به واقعیت موضوع، نه «خبر»، نه «گزارش»، بلکه تفسیر شخصی جانبدارانه توام با اشتباهات خبرنگار، یا جناحی گروه فرهنگی خبرگزاری آنا از موضوع بود. تعابیری همچون «رئیس انجمن قلم در سودای جایزه جلال»، «از نقد ادبی تا زیر سؤال بردن سیاست¬های ارشاد»، «رئیس انجمن ضمن ... و تخریب نهادهای ادبی دیگر مانند بنیاد شعر و ادبیات داستانی، خواسته اصلی¬اش را که در اختیار گرفتن برگزاری جایزه جلال آل¬احمد بود [نیت¬خوانی]، مطرح » کرد؛ و در نهایت تحریک دیگران به موضع¬گیری در این باره، با جمله «باید دید اظهارات سرشار چه واکنش¬ها و پاسخ¬هایی در ادامه در پی خواهد داشت»...
  3. در این نوشته، همچنین سخنانی از قول من نقل شده بود که نه من آنها را بیان کرده بودم و نه در گزارش خبرگزاری ایسنا - که منبع اصلی نوشته شما بود - ذکر شده بود: تعابیری همچون «بی¬سواد» در مورد داوران جشنواره جلال، «غلط» در مورد سیاست¬های وزارت ارشاد، «آثار ضعیف و بی¬خود» در باره «ملکان عذاب» و «آه با شین» (جمله من در این ارتباط، که توسط ایسنا نقل شده بود، در مورد این روش استفاده نادرست استفاده از «شیوه تقطیع موازی» در این دو اثر بود و نه کلیت آن آثار؛ و بین این دو، فرق زیادی است: «برای اینکه این شیوه ...»).
  4. به خلاف آنچه در نوشته شما آمده بود، این نشست هیچ ارتباطی به انجمن قلم ایران نداشت و در انجمن قلم ایران نیز برگزار نشده بود؛ و من هم نه به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن قلم، که صرفا به عنوان منتقد «ملکان عذاب» در آن جلسه حضور داشتم. »

آخرین کتاب

 • • سرشار تکذیب کرد
 • فرهنگ > ادبیات - محمدرضا سرشار می‌گوید آنچه از قول او در جلسه نقد و بررسی رمان «ملکان عذاب» منتشر شده، تنها بخش ناچیزی از سخنان او بوده است.
  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این نویسنده در تماس با خبرآنلاین، درباره آن جلسه گفت: «تنها خبر واقعی از جلسه مذکور که توسط ایسنا منتشر شده ـ که آن هم گزارش فشرده‌ای از یک نقد دو ساعته است ــ ۱۴۲۷ کلمه است. خبر منتشره توسط خبرآنلاین، فقط ۳۵۹ کلمه (یعنی حدود یک چهارم گزارش فشرده ایسنا) است. حال بنگرید وقتی خبری دو بار ـ آن هم این قدر زیاد ـ تلخیص و دو بار «بازنویسی» شود دیگر چه از آن باقی می‌ماند؟»

  او همچنین درباره اظهارات خود مبنی بر واگذاری جایزه به انجمن قلم و نقد سیاست‌های وزارت ارشاد به جای نقد کتاب نیز گفت: «در این جلسه دو ساعته عمدتا به نقد ادبی «ملکان عذاب» اختصاص داشت و در حاشیه و به ضرورت آن هم فقط در حدود چند دقیقه به انتقاد از دواری داوران جایزه جلال آل احمد و بنیاد ادبیات داستانی به عنوان برگزارکننده این جایزه از سوی وزارت ارشاد پرداخته شد.»

  او همچنین به کار بردن تعابیری چون «اگر راست می‌گویید»، «بسیار ضعیف»، «بی سواد» و «غلط»را که از سوی او نقل شده، نادرست خوانده است.


کارنامه من در سال 1388 - قسمت دوم

ا.کتابهای چاپ اول:
در این سال چهار کتاب زیر برای اولین بار از این قلم منتشر شد:
- عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد؛سوره مهر ؛ چاپ اول ؛ 2500 نسخه.
- عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد ؛ سوره مهر ؛ چاپ دوم ؛2500 نسخه (جمع شمارگان:5000 نسخه ).
- گذری در ادبیات کودکان و نوجوانان ؛ چاپ اول ؛ انتشارات انجمن قلم ایران ( با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) (طرح پیشکسوتان ادبیات معاصر کشور) ؛ 2200 نسخه .
- جنگ سلطه و رسالت هنرمندان ؛چاپ اول ؛ 2200 نسخه ؛ انتشارات انجمن قلم ایران (با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) (طرح پیشکسوتان ادبیات معاصر کشور).
- داش آکل ؛ حواشی و تبعات ؛ چاپ اول ؛ 2500 نسخه ؛ کانون اندیشه جوان .
- داش آکل ؛ حواشی و تبعات ؛ چاپ دوم ؛ 2500 نسخه ( جمع شمارگان : 5000 نسخه ) ؛ کانون اندیشه جوان.
2. کتابهای تجدید چاپی :
- در مسیر تندباد ؛ پیام آزادی ؛ چاپ دوم ؛ 2000 نسخه(جمع شمارگان:4200 نسخه).
- الفبای قصه نویسی - مجلد 2 ؛ پیام آزادی ؛ چاپ دوم ؛ 2000نسخه ( جمع شمارگان : 7500 نسخه).
- داستان زمزم ؛ پیام آزادی ؛چاپ پنجم ؛2500 نسخه (جمع شمارگان :37500 نسخه).
- آنچه خدای کعبه اراده کند ؛پیام آزادی ؛ چاپ .پنجم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:37500).
- و آن ستاره که دنباله دار می آید؛پیام آزادی ؛ چاپ.پنجم؛2500نسخه (جمع شمارگان:37500 نسخه).
- یتیم نظر کرده ؛پیام آزادی ؛ چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:37500 ).
آن قصه که در کتابها آمده بود ؛پیام آزادی ؛ چاپ پنجم ؛ 2500 نسخه (جمع شمارگان:37500 نسخه).
- با من سخن بگو ، مادر ؛پیام آزادی ؛ چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:37500 نسخه).
- ماجرای سپاه پیل؛پیام آزادی ؛چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:37500 نسخه)
- آن پدر بزرگ د وست داشتنی؛پیام آزادی ؛چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:37500 نسخه).
- سفر دراز شام؛پیام آزادی ؛چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:37500 نسخه).
- داستان سیل آن سال ؛پیام آزادی؛چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:37500نسخه).
- شب وریش غنچه نور؛پیام آزادی؛چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:37500 نسخه).
- ای جامهبرسر کشیده ، برخیز!؛پیام آزادی؛چاپ پنجم؛2500 نسخه(جمع شما؛رگان 20300 نسخه).
- روزگار دراز رنج ؛ پیام آزادی ؛چاپ سوم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:20300 نسخه).
- روزنه ای به رهایی ؛ پیام آزادی؛چاپ پمجم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:5800 نسخه).
- گنجشکک و پنبه دانه؛پیام آزادی؛چاپ پنجم؛5000نسخه(جمع شمارگان:97000 نسخه).
- ببارد باران ، نبارد باران؛مدرسه؛چاپ نهم ؛2750 نسخه(جمع شمارگان:60250 نسخه).
- ساختن یک پل جدید؛منادی تربیت؛جاپ چهارم؛3000 نسخه(جمع شمارگان:24000 نسخه).
- یک شب در باغ وحش؛منادی تربیت؛چاپ جهارم؛3000 نسخه(جمع شمارگاتن:24000 نسخه).
- درخت انار سحرآمیز؛منادی تربیت؛چاپ چهارم؛3000 نسخه(جمع شمارگان:30000 نسخه).
- سفر به جنوب؛سوره مهر؛چاپ دوم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:9100 نسخه)..
- سفر به جنوب؛سوره مهر؛چاپ سوم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:11600 نسخه).
- هستم اگر می روم؛سوره مهر؛چاپ نهم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:72100 نسخه).
- ما برگزیدگان؛سوره مهر؛چاپ اول:2500 نسخه.
- شهری که مردم آن با زانو راه می رفتند؛سوره مهر؛چاپ چهارم؛2500 نسخه(جمع شمارگان:19000 نسخه).
- قصه های ببر ؛سوره مهر؛چاپ ششم؛2500 نسخه (جمع شمارگان:44100 نسخه).
- قصه های ببر ؛ سوره مهر ؛چاپ هفتم ؛2500 نسخه(جمع شمارگان:46600).
- اگر بابا بمیرد ؛ سوره مهر ؛ چاپ هجدهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:165200 نسخه).
- قصه پر غصه ما ؛ سوره مهر ؛ چاپ نهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:75000 نسخه).
- گرداب سکندر ؛ چاپ پانزدهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:127400 نسخه).
- غیر از خدا هیچ کس نبود ؛ سوره مهر ؛ چاپ نهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:74700 نسخه).
- جایزه ؛ سوره مهر ؛ چاپ چهاردهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:272500 نسخه).
- جایزه ؛ سوره مهر ؛ چاپ پانزدهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:275000 نسخه).
- اصیل آباد (قطع پالتوی)؛ سوره مهر ؛ چاپ هفدهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:169600 نسخه).
- آنجا که خانه ام نیست ؛ سوره مهر ؛ چاپ یازدهم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:174000 نسخه).
- مهاجر کوچک ؛ سوره مهر ؛چاپ دهم ؛ 2500نسخه(جمع شمارگان:176900 نسخه).
- آنک آن یتیم نظر کرده ؛ به نشر(آستان قدس رضوی) ؛ چاپ هفتم ؛ 3000 نسخه(جمع شمارگان:11800 نسخه).
- ورود نویسنده به ساحت داستان و خروج شخصیتها از آن ؛ به نشر(آستان قدس رضوی) ؛ چاپ دوم ؛ 2100 نسخه(جمع شمارگان:4300 نسخه).
- داستان یک انسان واقعی (ویراسته و پیراسته) ؛ قدیانی ؛ چاپ هفتم ؛2200 نسخه(جمع شمارگان:19150 نسخه).
- راز شهرت صادق هدایت ؛ کانون اندیشه جوان ؛ چاپ پنجم ؛ 2500 نسخه(جمع شمارگان:14500 نسخه).
- نگاهی تازه به جنگ و صلح ؛ چاپ دوم ؛1000 نسخه(جمع شمارگان:4300 نسخه).
- مجموعه ده مجلدی "قصه های حیوانات در قرآن "(شامل:کلاغ و هابیل غسگ یاران غار ؛ هدهد و ملکه بلقیس ؛ مورچه و حضرت سلیمان ؛ قوچ آسمانی ؛ گاو بنی اسرائیل ؛ وال و حضرت یونس ؛ فیل و ابرهه ؛ شتر خدا ؛ خر حضرت عزیر ) در یک مجلد گالینگور ؛ چاپ چهاردهم ؛ 30000 نسخه(جمع شمارگان هر مجلد:47000 نسخه)
3.کتاب ضمیمه روزنامه همشهری:
- چگونه کودکان را به مطالعه علاقه مند کنیم؟ ؛ 400000 نسخه.
به این ترتیب ، بدون محاسبه مورد 3 ، مجموع شمارگان کتابهای چاپ اولم در سال88 ، 14400 نسخه و مجموع شمارگان کتابهای تجدید چاپی ام 131700 نسخه و مجموع کل آثار چاپ اول و تجدید چاپی 146100 نسخه است.
تعداد کتابهایی که در این سال دوبار چاپ شده است :4 عنوان.
ادامه دارد.

ارسال نظر