آخرین خبر

 • • تجدید چاپ سه کتاب از محمد رضا سرشار
 • چهارشنبه 17 آذرماه 89

  3_890917_M200.jpg1_890917_M200.jpg2_890917_M200.jpg
  «غريبه‌ها»، «جاسوس» و «عكس انتخاباتي با كت دكتر احمدي‌نژاد»
  سه كتاب از محمدرضا سرشار به چاپ دوم رسيد

  خبرگزاري فارس: چاپ دوم كتاب‌هاي «غريبه‌ها»، «جاسوس» و «عكس انتخاباتي با كت دكتر احمدي‌نژاد» توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد

  به گزارش خبرگزاري فارس چاپ دوم كتاب‌هاي «غريبه‌ها»، «جاسوس» و «عكس انتخاباتي با كت دكتر احمدي‌نژاد» توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
  كتاب «عكس يادگاري با كت دكتر احمدي‌نژاد» خاطرات محمدرضا سرشار از انتخابات مجلس ششم در سال 78 است كه او و دكتر احمدي نژاد هر دو نامزد انتخابات بودند.
  در اين كتاب حضور دكتر احمدي‌نژاد و بسياري از دولتمردان فعلي در اين خاطرات منعكس شده است و پيش از اين در سال 1388 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده بود و چاپ دوم آن نيز با شمارگان در 2500 نسخه توسط همين ناشر منتشر شده است

  همچنين دو كتاب با عناوين «جاسوس» و «غريبه‌ها» از سري مجموعه كتاب‌هاي «قصه‌هاي انقلاب» نيز توسط سوره تجديد چاپ شده است.
  كتاب «غريبه‌ها» منتخبي از چهار داستان است كه براي گروه سني نوجوان انتخاب شده است و در آن چهار داستان با عناوين «آخر تعزيه» علي‌اكبر والايي، «بسته عجيب» اثر م.تقوا، «شاخه‌هاي شكسته» و «غريبه‌ها» اثر محمدحسين كيانپور منتشر شده است. اين چهار داستان توسط محمدرضا سرشار برگزيده و ويراستاري شده است.

  كتاب «جاسوس» كه كتاب ششم از مجموعه «قصه‌هاي انقلاب» است چهار داستان مخصوص گروه جوان است كه علي آقاغفار، مجيد درخشاني، محمدحسين كيانپور و حسين عبدي داستان‌هاي «اولين نقش من»، «جاسوس»، «مجسمه» و «نقشه» را تاليف كرده‌اند.
  سوره مهر اين دو اثر را در شمارگان 25000نسخه در نوبت دوم چاپ كرده است
آخرين تصاوير

 • ResizeofzohreAshoora.jpg
 • 3_890917_M200.jpg
 • 1_890917_M200.jpg
 • 2_890917_M200.jpg
 • 3_890917_M200.jpg
 • mohsen-parviz.jpg
 • dastan-yek-ensan.jpg
 • morteza-avini.jpg
 • mahdi-azar-yazdi0.jpg
 • mahdi-azar-yazdi.jpg

آخرین کتاب

 • • چاپی دیگر با تصويرگری جديد سرشار همچنان «تشنه ديدار» است
 • كتاب «تشنه ديدار» نوشته محمدرضا سرشار با تصويرگری و ويرايش جديد از سوی انتشارات سوره مهر تجدید چاپ می‌شود.
  به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری به نقل از ستاد خبر انتشارات سوره مهر،«محمدرضا سرشار» درباره تجدید چاپ كتاب «تشنه ديدار» گفت: اين كتاب كه برای نخستين‌بار در سال 60 منتشر شده بود، به عنوان پرتيراژ‌ترين كتاب جدی كودك و نوجوان کشور تا به امروز بوده است.
  نویسنده کتاب «بیعت با بیداری» گفت: اين كتاب برای گروه سنی كودك و نوجوان است که سوره مهر آن را با ويرايش و تصويرگری جديد عرضه خواهد کرد و قرار است از قطع خشتی به قطع وزيری كوتاه تبديل ‌شود.
  سرشار درباره داستان این کتاب گفت: كتاب«تشنه ديدار» روايتی از جنگ برموك، جنگ‌های زمان پيامبر را به تصوير می‌كشد و داستان كتاب به اين شكل است كه پيك مسلمانان از مرز روم از راه رسيده و خبر می‌دهد كه امپراطور روم با لشكری بزرگ برای حمله به مسلمانان تشكيل می‌شود.
  وی ادامه داد: پس از رسيدن اين پيك پيامبر اسلام دستور بسيج عمومی را صادر می‌كند كه از اين پس داستان كتاب روی ابوذر شخصيت مهم داستان متمرکز شده و آماده شدن ابوذر برای مقابله با دشمنان و تجهيز شتر لاغرش را نشان می‌دهد و داستان به اين شكل ادامه پيدا می‌كند.
  سرشار در پایان اظهار کرد: اين كتاب قبلا به زبان انگليسی و در هندوستان نيز به زبان اردو ترجمه و منتشر شده است.


فهرست كتابهاي ويراستاري شده

‌آي‍‍ا خ‍د‌ا ب‍ل‍د ‌اس‍ت‌ ب‍ن‍د ك‍ف‍ش‌‌ه‍‍ا ر‌ا ب‍ب‍ن‍دد؟
ن‍وش‍ت‍ه‌ ن‍‍ان‍س‍‍ي‌ و‌اي‍ت‌ ك‍‍ارل‍س‍ت‍روم‌ ـ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د س‍رش‍‍ار ـ ويراسته محمدرضا سرشار ـ ن‍ق‍‍اش‍‍ي‌ ل‍ور‌ي‌ م‍ك‌‌ال‍ر‌اث‌ ‌اس‍ل‍ي‍ك‌
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۹ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۳۲ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌)
‌ع‍ن‍و‌ان‌ ‌اص‍ل‍‍ي‌: Does God know how to tie shoes?
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. خ‍د‌ا ــ ق‍درت‌ لاي‍ت‍ن‍‍ا‌ه‍‍ي‌ ۲. خ‍د‌اش‍ن‍‍اس‍‍ي‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۲۹۷،د‌ا

درخ‍ت‌ س‍وخ‍ت‍ه‌
ن‍وش‍ت‍ه‌ و ن‍ق‍‍اش‍‍ي‌ ك‍ل‍ر ژوب‍رت‌ (س‍م‍ي‍ه‌ ج‍لال‍‍ي‌) ـ وي‍ر‌اس‍ت‍‍ه م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۲۷] ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌)
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۲۰۰،د‌ا

ت‍ن‌ت‍ن‌ و س‍ن‍دب‍‍اد
ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍د م‍ي‍رك‍ي‍‍ان‍‍ي ـ وي‍ر‌اس‍ت‍ه محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن‌ ص‍ل‍و‌ات‍ي‍‍ان
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ق‍دي‍‍ان‍‍ي‌، ك‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۴ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۱۶۰ ص‌.: م‍ص‍ور
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍دي‍د ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ت‍خ‍ي‍ل‍‍ي‌
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۷۴،۷۴۴ت‌،۱۳۰،د‌ا

ك‍ب‍وت‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ چ‍‍ا‌ه‍‍ي‌
ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ج‍ي‍د درخ‍ش‍‍ان‍‍ي‌ (1351 ـ ) ـ ويراسته محمدرضا سرشار
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍‍ع‍‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍‍ي‌، ‌اد‌اره‌ ك‍ل‌ ‌ام‍ور ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ و ‌ه‍ن‍ر‌ي‌، ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۷۱ ص‌
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ف‍‍ارس‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۶،۲ك‌۳۶ر/،۸۰۴۱،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۷۶،ك‌۴۳۹د،۶۲/،۳ف‍‍ا۸

م‍‍ار‌ه‍‍ا
ن‍وش‍ت‍ه‌ و‌اي‍ج‍‍ا ي‍‍ان‍ت‍‍ي‌ س‍‍او‌ان‍ت‌ ت‍ون‍پ‍ه‌ (Vaigatanti Savant Tonpe) ـ ت‍رج‍م‍ه‌ ‌اب‍و‌ال‍ق‍‍اس‍م‌ ب‍ي‍طرف‌ ـ وي‍ر‌اس‍ته م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۷ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۴۹] ص‌.: م‍ص‍ور
‌ع‍ن‍و‌ان‌ ‌اص‍ل‍‍ي‌: The Snakes
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. م‍‍ار‌ه‍‍ا ۲. م‍‍ار‌ه‍‍ا ــ ‌ادب‍ي‍‍ات‌ ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۷،۹ت‌۲م‌/،۶۶۶،‎QL ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۹۶/،۵۹۷[ج‌]