آخرین خبر

 • • تغییر و تحول در فصلنامه "اصحاب قلم" انجمن قلم ایران
 • سه شنبه 07 تیرماه 90

  در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن قلم ایران که با حضور محمد رضا سرشار، دکتر محسن پرویز، سمیرا اصلانپور و فیروز زنوزی جلالی برگزار شد، برای ارتقاء کیفیت فصلنامه "اصحاب قلم"- ارگان ادبی هنری انجمن قلم ایران - مقرر شد از این پس، در نحوه اداره و ترکیب این فصلنامه تغییراتی به شرح ذیل انجام شود:
  1. بخشهای فیلمنامه و نمایشنامه، نیز بخش اندیشه(شامل هنر، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، ...) مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
  2. 2. به جای روش تک سردبیری فعلی، فصلنامه صاحب چهار دبیر برای بخشهای "ادبیات داستانی"، "ادبیات شعری"، " نمایشنامه و فیلمنامه" و "اندیشه" شود، که هر یک به استقلال مطالب بخش خود را تهیه، تصویب و برای چاپ ارسال کنند.
  قابل ذکر است: فصلنامه "اصحاب قلم"، که تا کنون هشت شماره از آن منتشر شده است، به صاحب امتیازی انجمن قلم ایران و مدیر مسئولی محمد رضا سرشار انتشار می یابد، و تا کنون جز در شماره اول که به صورت شورایی متشکل از سرشار، اصلانپور و راضیه تجار منتشر شد، تا کنون سردبیرانی چون سرشار، احمد شاکری، زهره یزدانپناه قره تپه و تجار را به خود دیده است؛ و از زمان کسب مجوز تا کنون، جز در دوره دوساله هیئت مدیره چهارم، پیوسته انتشار یافته است.

آخرين تصاوير

 • IMG_3513.JPG
 • IMG_3505.JPG
 • IMG_3451.JPG
 • IMG_1301.JPG
 • IMG_1427.JPG
 • IMG_1243.JPG
 • IMG_1201.JPG
 • IMG_1540.JPG

آخرین کتاب

 • • سرشار، «مبانی، اهداف و اصول ادبيات كودكان و نوجوانان» را نوشت
 • محمدرضا سرشار از نگارش كتابي ديگر در حوزه‌ پژوهش و نقد ادبي كودك و نوجوان خبر داد.
  به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،‌ كتاب 100 صفحه‌اي «مبانی، اهداف و اصول ادبيات كودكان و نوجوانان» اثري پژوهشي درباره ادبيات كودك و نوجوان است. محمدرضا سرشار، نويسنده و نظريه‌پرداز ادبيات درباره اين اثر گفت: مدت‌هاست كه مشغول نگارش مجموعه 20 جلدي «درباره ادبيات داستاني» هستم و به‌تازگي تأليف چهارمين جلد از اين مجموعه‌ را با عنوان «مباني، اهداف و اصول ادبيات كودكان و نوجوانان» به پايان رسانده‌ام.

  وي اين اثر را تلفيقي از مباني روان‌شناسي كودك و تعليم و تربيت اسلامي خواند و در اين‌باره توضيح داد: آنچه تا كنون به عنوان مباني ادبيات كودك و نوجوان در كشور ما منتشر شده بود، مبتني بر ديدگاه‌هاي ترجمه‌اي بود اما در اين كتاب، با استفاده از احاديث محكم و متقن، ديدگاهي ايراني - اسلامي در اين زمينه ارائه شده است و از مباحث علمي مطرح شده در ادبيات و روان‌شناسي كودك فقط به جنبه‌هايي توجه شده كه مورد تأييد دين اسلام بوده است.

  سرشار در ادامه افزود: تأليف اين كتاب 6 ماه به طول انجاميد؛ اما مباحث علمي مطرح ‌شده در آن، حاصل سي سال مطالعه و يادداشت‌برداري‌هاي من است.

  نايب‌رييس انجمن قلم، حجم مباحث نظري منتشر شده در سال‌هاي اخير را 100 برابر قبل از انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: از نظر كمي، ما بعد از انقلاب اسلامي در حوزه مباحث نظري ادبيات كودك خيلي كار كرده‌ايم و مقالات پراكنده و كتاب‌هاي زيادي در اين‌باره منتشر شده است؛ اما همه‌ اين مطالعات از مدل‌هاي ترجمه‌اي تبعيت مي‌كنند.

  چاپ نخست كتاب «نگو نمي‌توانم» از انتشارات سروش و چاپ يازدهم كتاب «ببارد باران، نبارد باران» از انتشارات مدرسه، تازه‌ترين آثار داستاني سرشار براي كودكان و نوجوانان است.


سرشار، «مبانی، اهداف و اصول ادبيات كودكان و نوجوانان» را نوشت

محمدرضا سرشار از نگارش كتابي ديگر در حوزه‌ پژوهش و نقد ادبي كودك و نوجوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،‌ كتاب 100 صفحه‌اي «مبانی، اهداف و اصول ادبيات كودكان و نوجوانان» اثري پژوهشي درباره ادبيات كودك و نوجوان است. محمدرضا سرشار، نويسنده و نظريه‌پرداز ادبيات درباره اين اثر گفت: مدت‌هاست كه مشغول نگارش مجموعه 20 جلدي «درباره ادبيات داستاني» هستم و به‌تازگي تأليف چهارمين جلد از اين مجموعه‌ را با عنوان «مباني، اهداف و اصول ادبيات كودكان و نوجوانان» به پايان رسانده‌ام.

وي اين اثر را تلفيقي از مباني روان‌شناسي كودك و تعليم و تربيت اسلامي خواند و در اين‌باره توضيح داد: آنچه تا كنون به عنوان مباني ادبيات كودك و نوجوان در كشور ما منتشر شده بود، مبتني بر ديدگاه‌هاي ترجمه‌اي بود اما در اين كتاب، با استفاده از احاديث محكم و متقن، ديدگاهي ايراني - اسلامي در اين زمينه ارائه شده است و از مباحث علمي مطرح شده در ادبيات و روان‌شناسي كودك فقط به جنبه‌هايي توجه شده كه مورد تأييد دين اسلام بوده است.

سرشار در ادامه افزود: تأليف اين كتاب 6 ماه به طول انجاميد؛ اما مباحث علمي مطرح ‌شده در آن، حاصل سي سال مطالعه و يادداشت‌برداري‌هاي من است.

نايب‌رييس انجمن قلم، حجم مباحث نظري منتشر شده در سال‌هاي اخير را 100 برابر قبل از انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: از نظر كمي، ما بعد از انقلاب اسلامي در حوزه مباحث نظري ادبيات كودك خيلي كار كرده‌ايم و مقالات پراكنده و كتاب‌هاي زيادي در اين‌باره منتشر شده است؛ اما همه‌ اين مطالعات از مدل‌هاي ترجمه‌اي تبعيت مي‌كنند.

چاپ نخست كتاب «نگو نمي‌توانم» از انتشارات سروش و چاپ يازدهم كتاب «ببارد باران، نبارد باران» از انتشارات مدرسه، تازه‌ترين آثار داستاني سرشار براي كودكان و نوجوانان است.

ارسال نظر