آخرین خبر

 • • نشست «بررسی و تحلیل جایگاه جشنواره قلم زرین در میان جایزه های ادبی» در نمایشگاه کتاب تهران
 • جمعه 18 اردیبهشتماه 94

  کمیته علمی ـ فرهنگی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برنامه های روز سوم خود را اعلام کرد.

  به گزارش خبرگزاری مهر،  جمعه 18 اردیبهشت، کمیته علمی ـ فرهنگی نمایشگاه کتاب برنامه های متعددی را برگزار می کند.

     نشست «بررسی و تحلیل جایگاه جایزه قلم زرین در میان جایزه های ادبی»، ساعت 14 با حضور محمدرضا سرشار؛ رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران، دکتر محمود بشیری و احمد شاکری برگزار می شود و مکان آن کمیته علمی- فرهنگی واقع در رواق شرقی مصلی است.

  بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.

  کمیته علمی- فرهنگی در رواق شرقی مصلی امام خمینی (ره) دایر است.

آخرین کتاب

 • • چند نکته در باره نقد تأویلگرا نوشته : محمدرضاسرشار (رضارهگذر)
 • طاهرخانی تاریخ: دوشنبه چهارم اسفند 1393 /وبلاگ یک نقد
  منبع :روز نگاشت هایی در باره ادبیات پس از انقلاب اسلامی (بیست و پنچ نوشتار در باره هنرو ادبیات داستانی ،محمد رضا سرشار (رضا رهگذر)،تهران ، مرکزاسناد انقلاب اسلامی ، 1392،چاپ اول ، 420صفحه.

  سلسله نقدهای جدیدی که اساس خود را بر برداشت ویژه هر منتقد از اثردر هر دوره یا شرایط خاص ، یابر عنصر زبان و کشف رموز پنهان در آن گذاشته اند ، از این نظر که توجه نویسندگان و منتقدان را بیش از پیش و به شکلی علمی تر ا زگذشته به عناصری همچون زبان جلب میکنند ، قابل توجه و مثبت اند ؛ و در شکل تلطیف یافته خود، می توانند برای ادبیات برکاتی به همراه بیاورند . اما به همان شرط که مثلا، زبان راهمه چیز یک اثر ادبی ، و تحقیقات زبانشناسانه راهمه وظیفه نقد ادبی تلقی نکنند . چه ، در غیر این صورت ، مثل بعضی از مکاتب ادبی پیشین ، باتاکید مبالغه آمیز بر یک عنصر - هر چندمهم - و خلاصه کردن همه وظیفه ادبیات در پرداختن به آن ، آثار ادبی را از جنبه های زیبایی شناسانه و روح وهدفِ واقعی ِ آنها دور می کنند، و ادبیات را تا سطح یک مقوله شبه علمی - که به احتمال زیاد ، تا چند سال دیگر ، مبنای آن توسط یک نظریه متفاوت نقض خواهد شد- پایین می آورند . وقتی هم که این تب و تاب های اولیه فرو بنشیند ، هر یک از این مکاتب ، اگر واقعا اصیل باشند ، می توانند به عنوان تنها یک مکتب باهواداران خاص خود، باشیوه ای از نگاه ، که دریچه ای تازه را به روی بعضی عناصر ادبی گشوده ، و توجه منتقدان واهالی ادبیات را عمیق تر و بیشتر - و چه بسا متفاوت تر - نسبت به آن خاص جلب کرده اند ، در تاریخ ادبیات بمانند و ثبت شوند . اما اینکه به عنوان یک مکتب ادبی مسلط و فراگیر، دوام بیاورند ؛ قطعا نه! نکته ای که هر نویسنده ، منتقد یا دوستدار ادبیات ، همیشه در برخورد با یک اثر به خودگوشزد می کند باید این باشد که اصولا در طول تاریخ ادبیات ، تا همین امر وز ، عامل یا عوامل طبیعی ، واقعی و عام، که خواننده را به سوی آثار ادبی جلب و جذب کرده - بدون تحملیها و غلط و بد آمووزیهای رایح توسط منتقدان و نظریه پردازان ادبی افراطی و تفریطی و منحرف - چه بوده است ؟ آن گاه ، گمان می رود به راحتی تکلیف خود رابا بسیاری از این نظریه های مبالغه آمیز ِ انحرافی ، روشن کند . به بیان دیگر ، مشکل اصلی که باعث می شود کسانی ، در برخورد با این قبیل مکاتب ، گاهی دچار سردرگمی شوند، اغلب ، چیزی جز همن نداشتن تعریفی مشخص از ادبیات و وظایف آن ، یا فراموش کردن این تعریف نیست . اما حتی درصورت پذیرش بی چون وچرای این مکاتب ، باید جند نکته را در این ارتباط،مد نظر داشت : اول انکه ،نقدهای تأویلی و همخانواده آن، عمدتا در مورد آثاری که در آنها آفرینش کاملا اصیل و ناخودآگاه صوورت می گیرد ،می تواند مفید باشد. حال آنکه اغلب آثار نویسندگان، پس از نگارش اولیه ، چه از نظر ساخت و پرداخت و چه زبان ، بارها و بارها بازنگری ، اصلاح و بازنویسی می شوند . ضمن آنکه اغلب این آثار ، از ابتدا هم آگاهانه و با حضورِ ذهنِ کامل نویسنده به رشته تحریر در می آیند . یعنی از آن جنبه های ناخودآگاهانه ، یا بسیار کم در آنها وجود دارد، یااگر هم وجود دارد ، در ضمن بازنویسی و حک و اصلاح های مکرر ، این جنبه آنها ، به حداقل می رسد . بنابر این،بحث «متن بسته تأویل پذیر » در مورد این آثا، تقریبا اصلامصداق ندارد . اما از اینکه بگذریم ، اصل اینکه یک متن ادبی را تاحد متون رازآمیز و هزار لایه مذهبی بالا ببریم ، وبرای آن ،تأویلهای مختلف قایل شویم هم ، از آن انحرافهای فوق العده مبالغه آمیز و سوء استفاده گرانه است . ابهام در هنر ، لزوما نشانه عمق نیست . بلکه اغلب ، دال بر نارسایی ِ بیان و لکنت در ذهن و زبان ، وناتوانی هنرمند در انتقال مفاهیم ذهنی و احساسهای خود به مخاطبان اثرش است . به همین سبب ، این گونه نقدها، گاه خود می تواند تبدیل به نوعی پبرایه بستن بر اثر ، از سوی به اصطلاح منتقدان ،و ابزار ی برای تحمیل منویات و اغراض درونی آنان برآن گردد؛ که باعث انحراف ذهن مخاطبان ، از درونمایه های واقعی ِ موردنظر نویسنده می شود .

  کتاب روزنگاشت هایی در باره ادبیات داستانی پس از انقلاب شامل بیست و پنج نوشتار در باره هنر و ادبیات داستانی است . زیبایی و هنر از نگاه دین ، روشنفکر و مسئولان ، آیاهنرمند ان روشنفکرند ، تفاوتهای داستان و نمایش ، کدام درست است ، رابطه ادبیات و جنگ ، در طول تاریخ ، نگاه داستان نویسان ما به جنگ تحمیلی ، چرا کمتر داستان بلند و رمانی از جنگ داریم ، گوشه ای از سیر آموزش داستان نویسی پس از انقلاب ، گذری بر ادبیات داستانی انقلاب ، ادبیات داستانی در دوران صدرات عطاالله مهاجرانی ، دلایل پیچیده و دشوار فهم نمایی برخی آثار ادبی ، مدگرایی در هنر و ادبیات ، نوآوری از چه کسان ، اثر جهانی ، چگونه اثری است ، جند نکته در باره نقد تأویلگرا ، آیا کافکا صهیونیست بود،یادداشتی بر بورخس ، جلال آل احمد، از زوایه دیگر ، درباره سیمین دانشور ، سیر اندیشه نادر ابراهیمی از آغاز تا سال 1367، چشم انداز هنر و ادبیات انقلاب اسلامی از نگاه رهبر ، باید هاونبایدها ی نشر از نگاه رهبر، عنوان مقالاتی است که محمد رضا سرشار در این کتاب تالیف کرده است .

  نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب چنین آورده است : بسیاری از فضلا توصیه می کنند برای شناخت یک ملت خواندن داستان های آنها از مطالعه و بررسی تاریخ و سرگذشت شان ضروری تر است ، لذا می توان گفت ادبیات ملل آینه تمام نمای احساسات وادراکات آنان و انعکاس دهنده حالات و روحیات جمعی شان می باشد .


محمدرضا سرشار قصه هایی از پیامبر (ص) را به نمایشگاه کتاب آورد

ه دوستنسخه قابل چاپ

محمدرضا سرشار قصه‌هایی از پیامبر(ص) را به نمایشگاه کتاب 

%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1(%d8%b5)-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa

گروه ادب: قصه‌هایی از حضرت محمد(ص) به قلم محمدرضا سرشار در غرفه انتشارات قدیانی نمایشگاه کتاب تهران ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انتشارات قدیانی، سری کتاب‌های «قصه‌هایی از حضرت محمد(ص)» به روایتِ محمدرضا سرشار در آغاز سال 94 برای اولین‌بار به چاپ رسید و آماده ارائه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.

قصه زندگی بزرگان و اولیاءالله به قدری از اهمیت برخوردار است که می‌توان بارها و بارها آن را ساخت و پرداخت و به روایت‌های گوناگون از آن بهره‌های فراوان برد. این مجموعه‌ داستان‌های اخلاقی و مذهبی، فراز و فرودهای ارزشمند و مهمی از زندگی حضرت محمد(ص) به زبانی ساده و روان است و توانسته گوشه‌ای از زندگی پیامبر اسلام، یکی از بزرگترین مردان دین را به تصویر بکشد. این کتاب می‌تواند به عنوان مرجعی برای کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.
تولد، زندگی در صحرا، یک سال با مادر، با پدربزرگ، سفر به شام، ازدواج با خدیجه، محمدامین، پیامبری، دعوت خویشان و دعوت همگان نام روایت‌هایی است که در این سری از کتاب‌ها با تصویرگری سیدحسام‌الدین طباطبایی به دست علاقه‌مندان رسید.
مؤسسه انتشارات قدیانی، سری کتاب‌های «قصه‌هایی از حضرت محمد(ص)» را در 10 جلد و هر جلد 12 صفحه مصور، با شمارگان 1100 نسخه، به قیمت هر جلد 2500 تومان روانه بازار کتاب کرده است و در غرفه انتشارات قدیانی، در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

همچنین سری کتاب‌های «قصه‌های تصویری از جوامع‌الحکایات» به روایت حسین فتاحی در آغاز سال 94 به چاپ چهارم رسید و آماده ارائه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.


ارسال نظر